IRINOTECAN STADA 20 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru IRINOTECAN STADA 20 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: IRINOTECAN STADA 20 mg/ml
Substanța activă: IRINOTECANUM
Concentrația: 20mg/ml
Cod atc: L01XX19
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ALTE ANTINEOPLAZICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7777_12.06.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla bruna cu 2 ml conc. pt. sol. perf. x 40 mg clorhidrat de irinotecan trihidrat
Cod cim: W54854001
Firma producătoare: CELL PHARM GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7777/2015/01-02-03-04                                             Anexa 1 
                                                                                                                                                                   Prospect 

 
 

Prospect: I

nformaţii pentru utilizator 

 

Irinotecan STADA 20 mg/ml  

Clorhidrat de irinotecan trihidrat 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece contine informatii importante pentru dumeavoastra. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai 

pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boala cu ale dumneavoastră. 

Dacă manifestati  vreuna dintre aceste reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului . Acestea includ orice posib

ile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi 

pct.4. 

 

Ce găsiţi in acest prospect: 
1.  

Ce este Irinotecan STADA şi pentru ce se utilizează 

2.  

Ce trebuie să ştiţi înainte să  utilizaţi Irinotecan STADA 

3.  

Cum 

se utilizează Irinotecan STADA 

4.  

Reacţii adverse posibile 

5.  

Cum se păstrează Irinotecan STADA 20 mg/ml 

6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii suplimentare 

 
 
1.  

Ce este Irinotecan STADA 

şi pentru ce se utilizează 

 
Irinotecanul 

aparţine unui grup de medicamente denumite citostatice (medicamente împotriva 

cancerului). 
Irinotecan STADA 

este utilizat la adulţi în tratamentul cancerului avansat de colon sau rect, fie singur, 

fie împreună cu alte medicamente. 
 
 
2. 

Ce trebuie să stiţi  înainte să utilizaţi Irinotecan STADA 20mg/ml 

 
Nu ut

ilizaţi Irinotecan STADA dacă 

 

sunteţi alergic la clorhidrat de irinotecan trihidrat sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la punctul 6) 

aveţi orice altă boală intestinală sau aţi avut obstrucţie intestinală 

alăptaţi  

aveţi valori crescute ale bilirubinei în sânge (valori de 3 ori mai mari decât limita superioară a 
valorilor normale); 

aveţi insuficienţă severă a măduvei osoase; 

aveţi o stare generală alterată (evaluată printr-o metodă standard internaţională) 

folosiţi preparate pe bază de plante medicinale care conţin sunătoare (Hypericum perforatum). 

 
Atentionari si precautii 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de a utilizia acest medicament. 
Acest medicament este destinat doar 

adulţilor. Dacă acest medicament a fost prescris unui copil sau 

adolescent, 

adresaţi-vă medicului dumneavoastră. 

De asemenea, 

este necesară grijă deosebită şi în cazul pacienţilor vârstnici. 

Page 2
background image

 

Deoarece Irinotecan STADA este un medicament folosit împotriva cancerului, el 

vă va fi administrat 

într-

o unitate medicală specială şi sub supravegherea unui medic specializat în utilizarea 

medicamentelor împotriva cancerului

. Personalul medical vă va explica de ce trebuie să ţineţi seama în 

timpul şi după tratament. Acest prospect vă poate ajuta să vă reamintiţi aceste lucruri. 
 
1) 

Primele 24 de ore după administrarea de Irinotecan STADA 

În timpul administrării de Irinotecan STADA (30-90 de minute) şi la scurt timp după administrare este 

posibil să aveţi unele dintre următoarele simptome: 

diaree 

transpiraţie 

dureri abdominale 

lăcrimare 

tulburări de vedere 

salivaţie excesivă 

 

Termenul medical pentru aceste simptome este sindrom colinergic acut şi acesta poate fi tratat (cu 

atropină). Dacă aveţi vreunul dintre manifestările de mai sus adresaţi-vă imediat medicului 

dumneavoastră iar acesta vă va administra tratamentul necesar. 
 
2) 

Începând cu a doua zi după tratamentul cu Irinotecan STADA până la următoarea 

administrare 

În această perioadă este posibil să resimţiţi diverse manifestări, care pot fi grave şi pot necesita 

tratament imediat şi supraveghere atentă. 
 
Diaree 

Dacă diareea vă apare la mai mult de 24 de ore de la administrarea de Irinotecan STADA ("diaree 

tardivă") aceasta poate fi gravă. Adesea, aceasta persistă aproximativ 5 zile după administrare. Diareea 

trebuie tratată imediat şi ţinută sub strictă supraveghere. 

Imediat după primul scaun lichid faceţi următoarele lucruri: 
1. 

Luaţi imediat orice tratament antidiareic pe care vi l-a prescris medicul dumneavoastră, exact 

aşa cum v-a fost recomandat. Tratamentul nu trebuie modificat fără recomandarea medicului. 
Tratamentul anti-

diareic recomandat este cel cu loperamidă (4 mg pentru doza iniţială iar apoi 

câte 2 mg la fiecare 2 ore, chiar şi pe timpul nopţii). Acest tratament trebuie continuat timp de 

cel puţin 12 ore după ultimul scaun lichid. Doza recomandată de loperamidă nu trebuie utilizată 

pe o perioadă mai mare de 48 de ore. 

2. 

Beţi imediat cantităţi mari de apă şi de lichide rehidratante (adică apă plată, apă minerală, 

băuturi răcoritoare, supă sau tratament de rehidratare cu administrare orală). 

3. 

Adresaţi-vă imediat medicului care vă supraveghează tratamentul şi spuneţi-i despre diareea 

dumneavoastră. Dacă nu reuşiţi să luaţi legătura cu medicul, luaţi legătura cu unitatea medicală 

care supraveghează tratamentul cu Irinotecan STADA. Este foarte important ca personalul 

medical să ştie despre diaree. 

 

Trebuie să spuneţi imediat medicului sau personalului unităţii care se ocupă de supravegherea 
tratamentului cu Irinotecan STADA 20 mg/ml 

dacă: 

aveţi greaţă şi vărsături sau orice tip de febră, precum şi diaree 

mai aveţi încă diaree la 48 de ore de la începerea tratamentului antidiareic. 

Notă! Nu folosiţi niciun alt fel de tratament pentru diaree cu excepţia celui pe care vi-l recomandă 

medicul  dumneavoastră  şi  beţi  lichidele  enumerate  mai  sus.  Urmaţi  instrucţiunile  medicului. 
Tratamentul anti-diareic nu trebuie folosit 

pentru prevenirea unui episodic diareic ulterior, chiar dacă 

aţi avut diaree tardivă la ciclurile terapeutice anterioare. 
 

Febră 

Dacă temperatura corpului creşte peste 38°C acesta poate fi semnul unei infecţii, în special dacă aveţi 

şi diaree. Dacă aveţi orice tip de febră (mai mare de 38°C) adresaţi-vă imediat medicului 

dumneavoastră sau unei unităţi medicale, astfel încât aceştia să vă poată administra tratamentul 
necesar. 
 

Page 3
background image

 

Greaţă şi vărsături 

Dacă aveţi greaţă şi/sau vărsături, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau unităţii medicale. 
 
Neutropenie 
Irinotecan STADA poate determina o 

scădere a numărului anumitor celule albe din sângele 

dumneavoastră, celule care joacă un rol important în lupta împotriva infecţiilor. Această tulburare se 

numeşte neutropenie. Neutropenia apare adesea în timpul tratamentului cu Irinotecan STADA şi este 

reversibilă. Medicul dumneavoastră vă va recomanda să efectuaţi în mod regulat analize ale sângelui, 

pentru a vă supraveghea numărul acestor celule albe. Neutropenia este o tulburare gravă şi trebuie 

tratată imediat şi monitorizată atent. 
 

Dificultăţi la respiraţie 

Dacă aveţi dificultăţi la respiraţie, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră. 
 

Insuficienţă hepatică 
Înaintea începerii tratamentului cu Irinotecan STADA 

şi înaintea fiecărui ciclu terapeutic ulterior, 

funcţia hepatică trebuie monitorizată (prin intermediul analizelor de sânge). 

Dacă la întoarcerea de la spital aveţi unul sau mai multe dintre manifestările prezentate, trebuie să vă 

adresaţi  imediat medicului  dumneavoastră  sau  unităţii  medicale  care  supraveghează  tratamentul  cu 
Irinotecan STADA. 
 

Insuficienţă renală 
Dat fiind 

că acest medicament nu a fost testat la pacienţii cu insuficienţă renală, vă rugăm să vă 

adresaţi medicului dumneavoastră dacă aveţi orice boală a rinichilor. 
 
B

oală cardiacă 

Dacă aveţi o boală cardiacă sau  factori de risc cunoscuţi, medicul dumneavoastră vă va monitoriza 
îndeaproape. 
 
V

accinări 

Înainte de tratamentul cu Irinotecan STADA, spune

ţi medicului dumneavoastră dacă vi s-au 

administrat 

sau urmează să vi se administreze vaccinuri. 

 

Irinotecan STADA împreună cu altemedicamente 
 S

puneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi 

orice alte medicamente. 
Anumite medicamente pot modifica efectul Irinotecan STADA, de exemplu 

• 

ketoconazol (pentru tratamentul infecţiilor fungice) 

•  rifampicin

ă (pentru tratamentul tuberculozei) 

•  atazanavir (utilizat pentru tratarea HIV) 

•   

anumite medicamente folosite în tratamentul epilepsiei (carbamazepină, fenobarbital şi 

fenitoină) 

• 

warfarină (un anticoagulant pentru subţierea sângelui) 

• 

ciclosporină sau tacrolimus (utilizat pentru a reduce activitatea sistemului imunitar) 

•  medicamentele din plante medicinale 

pe bază de sunătoare (Hypericum perforatum) nu pot fi 

folosite 

în acelaşi timp cu Irinotecan STADA şi nici între ciclurile de tratament, deoarece pot 

să scadă efectele Irinotecan STADA 20 mg/ml. 

•  d

acă urmează să vi se efectueze o intervenţie chirurgicală, vă rugăm să spuneţi medicului 

dumneavoastră sau anestezistului că utilizaţi acest medicament, deoarece acesta poate 
modifica efectul anumitor medicamente utilizate în timpul i

ntervenţiei chirurgicale. 

 

Sarcina şi alăptarea 
Irinotecan STADA  trebuie utilizat în timpul sarcinii numai daca este strict necesar.

 

Avantajele  

tratamentului vor fi comparate 

de către medicul curant cu riscul posibil pentru făt. 

 
Femeile aflate la vârsta 

fertilă trebuie să evite să rămână gravide. 

Page 4
background image

 

Atât pacienţii femei cât şi pacienţii bărbaţi trebuie să utilizeze metode contraceptive eficace în timpul 

tratamentului şi pe o perioadă de cel puţin 3 luni după tratament.  

Dacă totuşi rămâneţi gravidă în această perioadă trebuie să îl informaţi imediat pe medicul 

dumneavoastră. 

Alăptarea trebuie întreruptă în timpul tratamentului cu Irinotecan STADA. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
În unele cazuri, Irinotecan STADA 

poate determina reacţii adverse care afectează capacitatea de a 

conduce vehicule sau de a folosi utilaje.  

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă nu sunteţi sigur. 
În timpul primelor 24 de ore de la administrarea Irinotecan STADA 

vă puteţi simţi ameţit sau puteţi 

pr

ezenta tulburări de vedere. Dacă vi se întâmplă acestea, nu trebuie să conduceţi vehicule sau să 

folosiţi utilaje. 
 
Irinotecan STADA 

conţine sorbitol.  

 

Dacă medicul dumneavoastră va spus că aveţi o intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să 

îl 

întrebaţi înainte de a utiliza acest medicament  

 
 
3.  

Cum 

se utilizează Irinotecan STADA 

 
Irinotecan STADA 

vă va fi administrat sub formă de perfuzie intravenoasă cu durata de 30 - 90 de 

minute. 

Cantitatea de soluţie care vă va fi administrată va depinde de vârstă, suprafaţă corporală şi starea 

medicală generală. De asemenea, aceasta va depinde şi de orice alt tratament împotriva cancerului pe 

care îl urmaţi. Medicul dumneavoastră vă va calcula suprafaţa corporală exprimată în metri pătraţi 
(m²). 
 

• 

Dacă aţi fost tratat anterior cu 5-flurouracil, în mod normal veţi fi tratat doar cu Irinotecan 
STADA

, începând cu o doză de 350 mg/m

2

 

suprafaţă corporală, la interval de 3 săptămâni. 

• 

Dacă nu aţi urmat până acum un tratament împotriva cancerului, în mod normal vi se va 

administra o doză de 180 mg/m

2

 

suprafaţă corporală, la interval de două săptămâni. Aceasta 

va fi urmată de administrarea de acid folinic şi 5-flurouracil. 

Aceste doze pot fi modificate 

de către medicul dumneavoastră în funcţie de starea dumneavoastră şi de 

reacţiile adverse pe care este posibil să le aveţi. 
 

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Irinotecan STADA sau dacă aţi uitat să utilizaţi 
Irinotecan STADA 
 
Deoarece Irinotecan STADA va fi administrat

, de obicei, de către un medic sau o asistentă medicală, 

este pu

ţin probabil să vă fie administrat în doze mai mari sau să nu vi se administreze o doză. 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresaţi-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
4.  

R

eacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament 

poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 

persoanele. 
 

Medicul dumneavoastră vă va prezenta aceste reacţii adverse şi vă va explica riscurile şi beneficiile 
tratamentului 

dumneavoastră. 

Unele dintre aceste reacţii adverse trebuie tratate imediat, vezi şi informaţiile de la punctul 

„Atenţionari si precauţii". 
 

Reacţii adverse foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane) 

Page 5
background image

 

• 

Tulburări ale sângelui: neutropenie (scădere a numărului anumitor celule albe din sânge), 

trombocitopenie (scădere a numărului de trombocite din sânge), anemie 

• 

Diaree tardivă 

• 

Greaţă, vărsături 

• 

Cădere a părului (părul creşte din nou după încetarea tratamentului) 

• 

În terapia asociată: creştere trecătoare a valorilor concentraţiilor plasmatice ale enzimelor 
hepatice (ALAT, 

ASAT, fosfatază alcalină) sau bilirubinei 

 

Reacţii adverse frecvente (pot afecta mai  cel mult 1 persoana din 10 ) 

• 

Sindrom colinergic acut: principalele simptome sunt diaree pr

ecoce şi alte simptome cum sunt  

dureri abdominale, înroşire, dureri, mâncărimi la nivelul ochilor sau lăcrimare în exces 

(conjunctivită), curgere a nasului (rinită), tensiune arterială mică, dilatare a vaselor de sânge, 

transpiraţie, frisoane, stare generală de disconfort, ameţeli, tulburări de vedere, micşorare a 

pupilelor, salivaţie în exces, care apar în timpul sau în decursul primelor 24 de ore de la 
perfuzarea de Irinotecan STADA. 

• 

Febră, infecţii 

• 

Febră asociată cu o scădere marcată a numărului anumitor celule albe 

• 

Deshidratare, frecvent asociată cu diaree şi/sau vărsături 

• 

Constipaţie 

• 

Oboseală 

• 

Creştere a valorilor concentraţiilor plasmatice ale enzimelor hepatice şi creatininei 

 

Reacţii adverse mai puţin frecvente (pot afecta cel mult 1 persoana din 100) 

• 

Reacţii alergice 

• 

Reacţii uşoare la nivelul pielii, reacţii uşoare la locul de perfuzare 

• 

Manifestări care apar foarte repede după administrare, cum sunt dificultăţi la respiraţie 

• 

Boală pulmonară (boală pulmonară interstiţială) 

• 

Blocaj intestinal 

• 

Dureri abd

ominale şi inflamaţie, ducând la diaree (o afecţiune numită colită 

pseudomembranoasă) 

• 

Au fost observate cazuri mai puţin frecvente de insuficienţă renală, tensiune arterială mică şi/sau 

insuficienţă cardio-circulatorie determinată de deshidratarea produsă de diaree şi/sau vărsături 
sau sepsis 

 

Reacţii adverse rare (pot afecta mai cel mult 1 persoana din 1000) 

• 

Reacţii alergice severe (reacţii anafilactice/anafilactoide) - dacă acestea apar, trebuie să vă 

adresaţi imediat medicului dumneavoastră 

• 

Manifestări care apar foarte repede după administrare, cum sunt contracţii musculare sau crampe 

şi senzaţie de înţepături (parestezie) 

• 

Sângerări gastro-intestinale şi inflamaţie a colonului, incluzând pe cea a apendicelui 

• 

Perforaţie intestinală, lipsă a poftei de mâncare, dureri abdominale, inflamare a mucoaselor 

• 

Inflamare a pancreasului 

• 

Creştere a tensiunii arteriale în timpul şi după administrare 

• 

Concentraţii scăzute ale potasiului şi sodiului în sânge, care, în general, au legătură cu diareea şi 

vărsăturile 

 

Reacţii adverse foarte rare (pot afecta mai cel mult 1 persoana din 10000) 

• 

Tulburări tranzitorii de vorbire 

• 

Creştere a valorilor concentraţiilor plasmatice ale anumitor enzime digestive care descompun 
glucidele 

şi grăsimile 

 

Dacă vi se administrează Irinotecan STADA în asociere cu capecitabină, unele dintre reacţiile adverse 
pe care le pute

ţi avea pot fi asociate, de asemenea, cu această combinaţie. Astfel de reacţii adverse pot 

include: cheaguri de sânge foarte frecvente, reac

ţii alergice frecvente, infarct miocardic şi febră la 

Page 6
background image

 

pacien

ţii cu un număr scăzut de celule albe din sânge. Prin urmare, vă rugăm să citiţi şi prospectul 

pentru capecitabină. 
 

Dacă vi se administrează Irinotecan STADA în asociere cu capecitabină şi bevacizumab, unele dintre 
reac

ţiile adverse pe care le puteţi avea pot fi asociate, de asemenea, cu această combinaţie. Astfel de 

reacţii adverse includ: scădere a numărului de celule albe din sânge, cheaguri de sânge, tensiune 

arterială mare şi infarct miocardic. Prin urmare, vă rugăm să citiţi şi prospectele pentru capecitabină şi 
bevacizumab. 
 

Raportarea reacţiilor adverse  

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 

reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-

ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament.

 

 
 
5.  

C

um se păstrează Irinotecan STADA 

 
N

u lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 

 
Nu  utiliza

ţi acest medicament după data de expirare, care este   menţionată pe flacon şi cutie. În 

ambele locuri aceasta este marcată cu EXP. urmat de luna şi anul. Data de expirare se referă la ultima 
zi a lunii respective. 
 

Păstraţi flacoanele de Irinotecan STADA în ambalajul original pentru a fi protejate de lumină. A nu se 
congela. 
 

Stabilitatea chimică şi fizică în timpul utilizării a fost demonstrată pentru 24 ore la 2-8 ° C şi 25 ° C. 
Din punct de vedere microbiologic, 

cu excepţia cazului în care metoda de diluare a eliminat riscul de 

contaminare microbiolog

ică, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, 

timpul 

şi condiţiile de păstrare sunt responsabilitatea utilizatorului. 

 
Nu arunca

ţi medicamentele pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 

aruncaţi medicamentele care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6.  

 

Conţinutul ambalajului si alte informaţii suplimentare 

 

Ce conţine Irinotecan STADA 
Substan

ţa activă este clorhidratul de irinotecan trihidrat. 

Un mililitru de concentrat 

conţine clorhidrat de irinotecan trihidrat 20 mg, corespunzător la irinotecan 

17,33 mg. 

•  Un flacon cu 2 ml concentrat 

conţine clorhidrat de irinotecan trihidrat 40 mg 

•  Un flacon cu 5 ml concentrat 

conţine clorhidrat de irinotecan trihidrat 100 mg 

•  Un flacon cu 15 ml concentrat 

conţine clorhidrat de irinotecan trihidrat 300 mg 

•  Un flacon cu 25 ml concentrat 

conţine clorhidrat de irinotecan trihidrat 500 mg 

 

Celelalte componente sunt: sorbitol (E420), acid lactic, acid clorhidric, 

hidroxid de sodiu şi apă pentru 

preparate injectabile. 
 

Cum arată Irinotecan STADA şi conţinutul ambalajului 
Irinotecan STADA 20 mg/ml 

concentrat pentru soluţie perfuzabilă se prezintă sub formă de soluţie 

limpede, incoloră până la galben pal. 

Page 7
background image

 

Irinotecan STADA 20 mg/ml concentrat 

pentru soluţie perfuzabilă, în următoarele forme de prezentare  

40 mg/2 ml, 100 mg/5 ml

, 300 mg/15 ml şi 500 mg/25 ml, este disponibil în cutii conţinând un singur 

flacon din sticlă brună, cu dop din cauciuc butilic, prevăzut cu capsă sigilantă din aluminiu. 
 
M

ărimi de ambalaj 

1 flacon care con

ţine 2 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă marcat cu un disc albastru 

1 flacon care con

ţine 5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă marcat cu un disc roşu 

1 flacon care con

ţine 15 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă marcat cu un disc albastru 

1 flacon care con

ţinând 25 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă marcat cu un disc alb 

 

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
STADA Arzneimittel AG  
Stadastr. 2-18  
61118 Bad Vilbel  
Germania 
 
Fabricantul  
cell pharm GmbH 
Feodor-Lynen-str.35, 30625 Hannover, 
Germania 
 

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub 

următoarele denumiri comerciale: 
 
Austria                      Irinostad 20mg/ml – Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung  
Belgia          Irinotecan Eurogenerics 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie  
Republica C

ehă        Irinotecan STADA 20mg/ml  

Danemarca                Irinotecan STADA  
Finlanda                    Irinotecan STADA 20 mg/ml infuusiokonsentraattii, liuosta varten  
Italia                          IRINOTECAN CRINOS 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 
Luxemburg    Irinotecan Eurogenerics 20 mg/ml solution à diluer pour perfusion 

 

Norvegia                    Irinotecan STADA 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske  
Olanda                       Irinotecan HCL-3-water CF 20 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie 
Polonia                       IRINOTECAN STADA  
Portugalia                  Irinotecano Stada  
România                    Irinotecan STADA 20 mg/ml 
Republica Slovacia   Irinotecan STADA 20mg/ml  
Spania                   IRINOTECAN STADA 100 mg/5 ml concentrado para solución para perfusión 
EFG  
                                   IRINOTECAN STADA 40 mg/2 ml concentrado para solución para perfusión 
EFG  
Suedia                        Irinotecan STADA 20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning  
Ungaria                     Irinostad 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz  
 
Acest prospect a fost revizuit în iunie 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

Page 8
background image

 

Următoarele informaţii sunt destinate numai personalului medical: 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE PENTRU MEDICAMENTE CITOTOXICE 
 
Manipularea Irinotecan STADA  
Similar altor medicamente antineoplazice, Irinotecan STADA trebuie manipulat 

şi preparat cu 

precauţie. Diluarea trebuie efectuată în condiţii aseptice de către personal calificat şi într-o zonă 
special am

enajată. Trebuie luate măsuri de precauţie pentru evitarea contactului cu pielea şi 

mucoasele. 
 

Instrucţiuni de protecţie pentru prepararea soluţiei perfuzabile de Irinotecan STADA 
 

1. Prepararea trebuie să aibă loc într-o cameră protejată, purtând mănuşi de protecţie şi halat de 

protecţie. În cazul în care nu este disponibilă o cameră protejată, trebuie utilizate măşti şi ochelari de 

protecţie. 
 
2. Recipientele deschise, cum sunt flacoanele pentru injectare 

şi recipientele pentru perfuzie şi 

canulele, seringile

, cateterele sau tuburile folosite şi orice reziduu de substanţă citotoxică trebuie 

considerate reziduuri 

periculoase şi trebuie eliminate în conformitate cu procedurile standard pentru 

eliminarea REZIDUURILOR PERICULOASE. 
 

3. Respectaţi următoarele instrucţiuni în caz de vărsare: 

trebuie purtată îmbrăcăminte de protecţie 

sticla spartă trebuie colectată şi pusă în containerele destinate REZIDUURILOR PERICULOASE 

- suprafe

ţele contaminate trebuie spălate corespunzător cu cantităţi mari de apă rece 

suprafeţele spălate trebuie apoi şterse bine iar materialele utilizate la ştergere trebuie eliminate ca 

orice REZIDUU PERICULOS. 
 
4. În cazul în care Irinotecan STADA 

întră în contact cu pielea, zona afectată trebuie clătită cu cantităţi 

mari de apă şi apoi spălată cu apă şi săpun. În cazul contactului cu mucoasele, spălaţi bine cu apă zona 
de contact. 

Dacă simţiţi orice senzaţie de disconfort, contactaţi un medic. 
 
5. În cazul în care Irinotecan STADA 

intră în contact cu ochii, spălaţi-i imediat cu apă din abundenţă. 

Luaţi imediat legătura cu un medic oftalmolog. 
 

Prepararea soluţiei perfuzabile 
Irinotecan STADA 20 mg/ml 

concentrat pentru soluţie perfuzabilă este destinat perfuzării intravenoase 

doar după după diluare cu solvenţii recomandaţi, fie soluţie de clorură de sodiu 0,9% fie soluţie de 

glucoză 5%. Printr-o tehnică aseptică, se extrage cu ajutorul unei seringi calibrate cantitatea necesară 
de Irinotecan STADA 20 mg/ml 

concentrat pentru soluţie perfuzabilă din flacon şi se injectează într-o 

pungă sau într-un recipient pentru perfuzie cu capacitatea de 250 ml, care conţine fie soluţie de clorură 

de sodiu 0,9% fie soluţie de glucoză 5%. Soluţia perfuzabilă trebuie bine amestecată, prin mişcări de 

rotaţie, efectuate manual.  

Dacă  în  flacon  sau  după  reconstituire  se  observă  orice  precipitat, medicamentul trebuie eliminat în 
conformitate cu procedurile standard pentru eliminarea medicamentelor citotoxice. 
Irinotecan  STADA  nu 

trebuie administrat în bolus intravenos sau în perfuzie intravenoasă cu durata 

mai m

ică de 30 de minute sau mai mare de 90 de minute. 

 
Eliminare 
Toate obiectele utilizate la preparare, administrare sau care au venit în alt mod în contact cu Irinotecan 
STADA  trebuie eliminate în conformitate cu 

reglementările  locale  pentru  manipularea 

medicamentelor citotoxice. 
 

IRINOTECAN STADA 20 mg/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 flac. din sticla bruna cu 5 ml conc. pt. sol. perf. x 100 mg clorhidrat de irinotecan trihidrat

Cutie cu 1 flac. din sticla bruna cu 15 ml conc. pt. sol. perf. x 300 mg clorhidrat de irinotecan trihidrat

Cutie cu 1 flac. din sticla bruna cu 25 ml conc. pt. sol. perf. x 500 mg clorhidrat de irinotecan trihidrat