CASPOFUNGIN ACCORD 50 mg - PROSPECT

Prospectul pentru CASPOFUNGIN ACCORD 50 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CASPOFUNGIN ACCORD 50 mg
Substanța activă: CASPOFUNGINUM
Concentrația: 50mg
Cod atc: J02AX04
Acțiune terapeutică: ANTIMICOTICE DE UZ SISTEMIC ALTE ANTIMICOTICE SISTEMICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla transparenta cu capacitatea de 10 ml care contine 50 mg pulb. pt. conc. pt. sol. perf.
Cod cim: W63758001
Firma producătoare: ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: