JANUVIA 100mg - PROSPECT

Prospectul pentru JANUVIA 100mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: JANUVIA 100mg
Substanța activă: SITAGLIPTINUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: A10BH01
Acțiune terapeutică: ANTIDIABETICE ORALE SI PARENTERALE, EXCLUSIV INSULINE INHIBITORI AI DIPEPTIDIL PEPTIDAZEI 4 (DPP-4)
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 84 compr. film. (Blist. PVC/PE/PVDC/Al)
Cod cim: W51928004
Firma producătoare: MERCK SHARP & DOHME SPA - ITALIA