MABTHERA 100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru MABTHERA 100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MABTHERA 100 mg
Substanța activă: RITUXIMABUM
Concentrația: 10mg/ml
Cod atc: L01XC02
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ANTICORPI MONOCLONALI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 2 flacoane x 10 ml
Cod cim: W64385001
Firma producătoare: ROCHE PHARMA AG - GERMANIA
Conținut prospect: