KALETRA 80mg/ml+20mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru KALETRA 80mg/ml+20mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: KALETRA 80mg/ml+20mg/ml
Substanța activă: LOPINAVIRUM+RITONAVIRUM
Concentrația: 80mg/ml+20mg/ml
Cod atc: J05AE06
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA INHIBITORI DE PROTEAZE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: 120 ml (2 flacoane x 60 ml) cu 2 seringi x 2 ml cu gradatii de 0,1 ml
Cod cim: W59947003
Firma producătoare: ABBOTT LABORATORIES LTD. - MAREA BRITANIE
Conținut prospect:

KALETRA 80mg/ml+20mg/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 5 flac. multidoza din TPE x 60 ml + 5 seringi gradate a 5 ml