ETOPOSIDE - TEVA - PROSPECT

Prospectul pentru ETOPOSIDE - TEVA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ETOPOSIDE - TEVA
Substanța activă: ETOPOSIDUM
Concentrația: 20mg/ml
Cod atc: L01CB01
Acțiune terapeutică: ALCALOIZI DIN PLANTE SI ALTE PRODUSE NATURALE DERIVATI DE PODOPHYLLOTOXINA
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6018_26.12.05.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flac.(tip 50ml) x 50 ml conc. pt. sol. perf.
Cod cim: W52574004
Firma producătoare: PHARMACHEMIE BV - OLANDA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR. 6018/2005/01-02-03-04-05-06                                           Anexa 1 
                                                                                                                                                                            Prospect 
 

 

 

 

ETOPOSID - TEVA  

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă, 20 mg/ml 

 
Compoziţie 

Un  ml  concentrat  pentru  soluţie  perfuzabilă  conţine  etopozidă  20  mg  şi  excipienţi:  acid 

citric anhidru, polisorbat 80, etanol anhidru, macrogol 300. 

 

Grupa farmacoterapeutică:

 

antineoplazice, alcaloizi din plante şi alte produse naturale, derivaţi 

de podophyllotoxina. 
 
Indicaţii terapeutice    

Etopozida  este  un  medicament  antineoplazic  care  poate  fi  utilizat  în  monoterapie  sau  în 

asociere cu alte chimioterapice anticanceroase. 

Datele  curente  confirmă  faptul  că  etopozida  poate  fi  utilizată  în  terapia  cancerului 

pulmonar cu celule mici şi a carcinomului testicular rezistent non-seminal. 

 
Utilizarea  în  pediatrie:  Nu  a  fost  stabilită  eficacitatea  şi  siguranţa  administrării 

medicamentului la copii. 

 

 

Contraindicaţii 

Hipersensibilitate  la  etopozidă,  podofilotoxină,  derivaţi  de  podofilotoxină  sau  la  oricare       

dintre excipienţii medicamentului. 

Insuficienţă renală severă (Cl creatinină< 15 ml/min) 
Insuficienţă hepatică severă 
Sarcina şi alăptarea

 

Nu se  administrează în injecţii intracavitare. 
 

 Precauţii  

Etopozida trebuie administrată sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratamentul 

antineoplazic.  

-Se va administra cu prudenţă pentru a evita extravazarea. 
-Dacă înaintea tratamentului cu etopozidă a fost făcută radioterapie şi/chimioterapie, se va 

lăsa un interval  de timp suficient pentru refacerea măduvei  osoase. Dacă numărul  de leucocite 
scade  sub  2000/mm

3

  sau  de  trombocite  sub  50.000/mm

3

,  tratamentul  va  fi  întrerupt  până  la 

revenirea  la  valorile  normale  a  elementelor  figurate  ale  sângelui  (leucocite  peste  4000/mm

3

trombocite peste 100.000/mm

3

), de obicei în 10 zile. 

-Se vor monitoriza:  numărul elementelor  figurate ale sângelui la nivel  periferic şi  funcţia 

hepatică. 

-Infecţiile bacteriene trebuie controlate înainte de începerea tratamentului cu etopozidă.  
-Apariţia  leucemiei  acute,  însoţită  sau  nu  de  sindromul  mielodisplazic  a  fost  descrisă  la 

pacienţii care au primit etopozidă în asocieri chimioterapice. 

-Sindromul lizei tumorale (uneori letal) a fost raportat la pacienţii care au primit etopozidă 

în asociere cu alte chimioterapice. Este necesară monitorizarea strictă a pacienţilor pentru a putea 
detecta precoce semnele unui sindrom de liză tumorală, în special la pacienţii cu factori de risc, 
cum ar fi tumorile voluminoase sensibile la tratament sau insuficienţa renală. Se vor lua măsurile 
de prevenire corespunzătoare la pacienţii care prezintă acest risc. 

-  Etoposide-TEVA  conţine  etanol  241  mg/ml.  Acest  lucru  trebuie  avut  în  vedere  când 

medicamentul  este  administrat  la  pacienţii  care  au  în  antecedente  abuz  de  alcool  sau  cei  care 
primesc disulfiram. Suplimentar, efectele altor medicamente pot fi accentuate sau diminuate de 
alcool şi se vor lua în considerare posibile reacţii adverse asupra sistemului nervos şi ficatului. 

Page 2
background image

 

 
Interacţiuni 

Administrarea concomitentă a medicamentelor mielosupresive, cum ar fi – ciclofosfamida, 

carmustina  (BCNU),  lomustina  (CCNU),  5-  fluorouracil,  vinblastină,  adriamicină  şi  cisplatin, 
poate  creşte  efectul  supresor  al  etopzidei  şi  /  sau  al  celorlalte  medicamente  asociate  asupra 
măduvei osoase.  

In vitro legarea etopozidei de proteinele plasmatice este de 97%. Fenilbutazona, salicilatul 

de sodiu şi aspirina pot deplasa etopozida de pe proteinele plasmatice. La rândul său, etopozida 
poate  deplasa  cumarinele  (warfarina)  şi  creşte  efectul  anticoagulant  la  acestora  (un  singur  caz 
raportat). 

Experimental a fost raportată rezistenţa încrucişată între antracicline şi etopozidă. 
Coadministrarea  de  etopozidă  şi  doze  mari  de  ciclosporină  poate  determina  creşterea 

accentuată  a  concentraţiilor  plasmatice  de  etopozidă  şi  a  riscului  de  reacţii  adverse.  Probabil 
acesta  este  rezultatul  scăderii  clearance-ului  şi  creşterii  volumului  de  distribuţie  al  etopozidei 
atunci când concentraţiile plasmatice ale ciclosporinei depăşesc 2000ng/ml. Dozele de etopozidă 
vor fi reduse cu 50% în cazul administrării concomitente cu doze mari de ciclosporină. 

Apariţia  leucemiei  acute,  însoţită  sau  nu  de  o  fază  preleucemică  a  fost  raportată  rar  la 

pacienţii  trataţi  cu  etopozidă  în  asociere  cu  alte  medicamente  antineoplazice  cum  ar  fi 
bleomicină, cisplatin, ifosfamid şi metotrexat. 
 
Atenţionări speciale  

Toxicitatea  indusă  de  etopozidă  poate  fi  crescută  la  pacienţii  cu  valori  scăzute  ale 

albuminelor plasmatice. 
Pacienţi de sex masculin:  

Etopozida  poate  avea  efecte  genotoxice.  De  aceea,  bărbaţii  vor  fi    avertizaţi  să  evite 

procreerea  în  timpul  şi  până  la  6  luni  de  la  încheierea    tratamentului  şi  să  apeleze  la 
crioconservarea  spermei  înainte  de  tratament  datorită  posibilităţii  de  apariţie  a  infertilităţii 
ireversibile. 
Sarcina şi alăptarea  

Nu  a  fost  stabilită  siguranţa  administrării  la  femeile  însărcinate.  Studiile  preclinice  la 

şobolan au arătat că etopozida este teratogenă la doze echivalente cu cele clinice.Utilizarea sa în 
timpul  sarcinii  este  contraindicată.  Etopozida  poate  fi  utilizată  la  femeile  de  vârstă  fertilă  doar 
daca  beneficiile  potenţiale  depăşesc  riscurile  terapiei  şi  dacă  se  folosesc  măsuri  adecvate  de 
contracepţie. Dacă pacienta rămâne însărcinată în timpul tratamentului trebuie avertizată asupra 
riscului potenţial fetal (se recomanda consult genetic). 

Alăptarea este contraindicată în timpul tratamentului cu etopozidă. 

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje 

După  administrarea  etopozidei  pot  să  apară  greţuri  şi  vărsături,  precum  şi  reacţii  de 

hipersensibilitate  asociate  cu  scăderea  tensiunii  arteriale.  Acestea  pot  afecta  capacitatea  de  a 
conduce autovehicule sau de a folosi utilaje. 
 
Doze şi mod de administrare 

Acest preparat este destinat administrării intravenoase. Se va administra cu prudenţă pentru 

a evita extravazarea. 

 
Pentru toate indicaţiile, dozele uzuale recomandate de Etoposide-TEVA sunt cuprinse între 

60-120 mg/m

2

 şi zi, timp de 5 zile consecutiv. Doza maximă pentru o cură este de 650 mg/m

2

Curele  nu  vor  fi  repetate  la  intervale  mai  mici  de  21  zile,  datorită  mielosupresiei  induse  de 
etopozidă.  În  orice  caz,  curele  repetate  nu  se  vor  administra  decât  dacă  numărul  de  elemente 
figurate ale sângelui este satisfăcător. 

În terapia asociată, dozele de etopozidă vor fi ajustate corespunzător. 
  
Doza  necesară  de  Etoposide-TEVA  va  fi  diluată  cu  glucoză  5%  soluţie  perfuzabilă  sau 

clorură  de  sodiu  0,9%  soluţie  perfuzabila  pâna  la  o  concentraţie  finală  de  0,2  mg/ml. 

Page 3
background image

 

Administrarea se va face prin  perfuzie intravenoasă cu o durată de minim  30 minute şi  maxim    
2 ore. 

Durata tratamentului este stabilită de către medic, care va ţine cont de stadiul bolii, terapia 

asociată administrată (dacă este cazul) şi starea terapeutică individuală. Tratamentul cu etopozidă 
va fi întrerupt dacă tumora nu răspunde la tratament, dacă boala progresează sau apare toxicitate 
intolerabilă. 

 
Pacienţi vârstnici: nu este necesară ajustarea dozelor. 
La pacienţii cu insuficienţă renală este necesară ajustarea dozelor. Pacienţii cu un clearance 

al  creatininei  peste  50  ml/minut  nu  necesită  o  ajustarea  iniţială  a  dozelor.  Pacienţilor  cu  un 
clearance  al  creatininei  între  15-50  ml/minut  li  se  va  administra  75%  din  doza  iniţială 
recomandată.  Etopozida  este  contraindicată  pacienţilor  cu  un  clearance  al  creatininei  sub 
15ml/minut. Intr-un studiu s-a observat că toxicitatea hematologică indusă de etopozidă este mult 
mai  severă  la  pacienţii  cu  valori  crescute  ale  bilirubinemiei,  precum  şi  unele  dovezi  privind 
reducerea  clearance-ului  plasmatic  total  şi  a  eliminării  medicamentului  la  pacienţii  cu 
insuficienţă hepatică, de aceea la aceşti pacienţi etopozida va fi utilizată cu prudenţă, iar dozele 
vor fi reduse. 

 

Reacţii adverse 

Reactiile adverse au fost clasificate în funcţie de frecvenţă astfel: 
Foarte frecvente (>1/10) 
Frecvente (>1/100, <1/10) 
Mai puţin frecvente (>1/1.000, <1/100) 
Rare (>1/10.000, <1/1.000) 
Foarte rare(<1/10.000) 
 

Tumori benigne, maligne şi nespecificate 

Rare:  Apariţia  leucemiei  acute,  însoţita  sau  nu  de  o  faza  preleucemică  a  fost  raportată  la 

pacienţii trataţi cu etopozidă în scheme chimioterapice. 

Riscul  de  leucemie  secundară    după  tratamentul  cu  etopozidă  la  pacienţii  cu  tumori  cu 

celule  germinative  este  de  1%.  Acest  tip  de  leucemie  este  caracterizat  de  perioadă  de  latenţă 
relativ  scurtă  (în  medie  35  zile),  subtip  FAB  monocitar  sau  mielomonocitar,  aberaţii 
cromozomiale  la  nivelul  11q23  în  50%  din  cazuri  şi  un  bun  răspuns  la  chimioterapie.  O  doză 
totală cumulativă (etopozidă > 2g/m

2

) este asociată unui risc crescut. 

Etopozida este asociată cu apariţia leucemiei acute promielocitară (LAP). Se pare că dozele 

mari de etopozidă (>4.000 mg/m

3

) cresc riscul de apariţie a LAP. 

Sindromul lizei tumorale (uneori letal) a fost raportat rar. 

Tulburări  hematologice şi limfatice 

Foarte  frecvente:  Mielosupresia  este  dependentă  de  doză,  predominând  leucopenia  şi 

trombocitopenia  (leucopenie  la  60-91%,  leucopenie  severă  [<1000/

l]  la  7-17%, 

trombocitopenie  la  28-41%,  trombocitopenie  severă  [<50.000/

l]  la  4-20%  dintre  pacienţi). 

Anemia apare la aproximativ 40% dintre pacienţi. 

Nivelul cel mai scăzut al leucocitelor se înregistrează la 7-14 zile de la administrare, iar cel 

al trombocitelor la 9-16 zile de la administrare. Refacerea măduvei osoase este completă până în 
ziua 21. Au fost raportate infecţii la pacienţii cu mielosupresie. 

Frecvente: La pacienţii cu mielosupresie au fost raportate hemoragii. 

Tulburări ale sistemului imunitar 

Frecvente:  La  0,7-2%  dintre  pacienţii  trataţi  cu  etopozidă  au  fost  raportate  reacţii 

anafilactoide  asociate  cu  febră,  frisoane,  tahicardie,  bronhospasm,  dispnee  şi  hipotensiune 
arterială. Reacţiile anafilactoide pot să apară după prima administrare intravenoasă. 

In acest caz se va întrerupe tratamentul şi se va administra adrenalină, un antihistaminic şi 

glucocorticoizi.  A  fost  de  asemenea    raportată  apnee  spontan  reversibilă  la  întreruperea 
tratamentului. 

Page 4
background image

 

La  copii  care  primesc  doze  mai  mari  decât  cele  recomandate  au  fost  raportate  mult  mai 

frecvent reacţiile anafilactoide. 

Au  fost  observate  de  asemenea  eritem,  edem  facial  şi  al  limbii,  tuse,  transpiraţii, 

laringospasm şi hipertensiune arterială. Tensiunea sanguină revine la normal după câteva ore de 
la întreruperea tratamentului. 

Etoposide-TEVA  conţine  polisorbat  80.  La  copii  prematuri    a  fost  raportată  apariţia  unui 

sindrom sever (letal) manifestat prin insuficienţa hepatică şi renală, afectarea funcţiei pulmonare, 
trombocitopenie şi ascită, după administrarea unei soluţii injectabile cu vitamina E ce conţinea 
polisorbat 80. 
Tulburări ale sistemului nervos 

Frecvente: la până la 3% dintre pacienţi  au fost observate tulburări ale sistemului nervos 

central (oboseală, somnolenţă). 

Mai  puţin  frecvente:  Neuropatii  periferice,  posibil  agravate  de  asocierea  cu  vincristin  au 

fost observate la 0,7% dintre pacienţi. 

Rare: Astenie. 

Tulburări oculare 

Rar: Orbire temporară corticală şi nevrită optică 

Tulburări cardiace 

Mai puţin frecvente: Cazuri de aritmie şi infarct miocardic 

Tulburări vasculare 

Frecvente: In cazul unei perfuzii excesiv de rapide poate să apară hipotensiune arterială ce 

poate fi corectată prin încetinirea vitezei de perfuzie 
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale 

Rare: Pneumonie interstiţială şi fibroză pulmonară 

Tulburări gastro-intestinale 

Foarte  frecvente:  Greaţa  şi  vărsăturile  sunt  cele  mai  frecvente  reacţii  toxice                

gastro-intestinale  şi  apar  la  30-40%  dintre  pacienţi.    Antiemeticele  sunt  utile  pentru  a  controla 
aceste reacţii adverse. 

Anorexie. 
Frecvente: Dureri abdominale şi diaree. Stomatita a fost observată la 1-6% dintre pacienţi. 

Mai pot să apară inflamaţia mucoaselor şi esofagita 

Rare: Constipaţie. Disfagie. Modificări ale gustului. 

Tulburări hepato-biliare 

Frecvente:  Disfuncţie  hepatică  până  la  3%  dintre  pacienţi.  Dozele  mari  pot  determina 

creşterea bilirubinei, transaminazelor şi a fosfatazei alcaline. 
Tulburări cutanate şi a ţesuturilor subcutanate 

Foarte  frecvente:  Alopecia  apare  la  66%  din  pacienţi  şi  este  reversibilă  după  încetarea 

tratamentului. 

Mai puţin frecvente: rash, urticarie, pigmentare şi prurit 
Foarte  rare:  La  un  singur  pacient,  radioterapia  urmată  de  tratamentul  cu  etopozidă    a 

determinat apariţia eritemului şi prurit pe zona radiată. Au fost raportate două cazuri de aparitie a 
sindromului  Stevens  Johnson,  totuşi  nu  a  fost  stabilită  o  relaţie  cauzală  cu  etopozida.  A  fost 
raportat un caz letal de necroliză epidermică toxică.  
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare 

Datorită distrugerii rapide a celulelor canceroase poate să apară hiperuricemie. 
Febră 
S-a  demonstrat  că  etopozida  realizează  concentraţii  mari  în  ficat  şi  rinichi,  de  aceea 

prezintă un potenţial de acumulare în cazurile de insuficienţă funcţională. 

Rare:  Flebită, după administrarea în bolus. Această   reacţie adversă poate fi evitată prin 

perfuzie i.v. timp de 30 până la 60 de minute. Ocazional, în cazuri de extravazare poate apare 
iritaţia şi inflamaţia ţesutului moale afectat.  

           

 
 
 

Page 5
background image

 

 
Supradozaj 

Supradozajul  poate produce mielosupresie severă pentru una până la două săptămâni.  Nu 

există antidot specific. 

Doze  totale  de  2,4  până  la  3,5g/m

2

,  administrate  intravenos  timp  de  3  zile  au  cauzat 

inflamarea mucoaselor şi mielotoxicitate. 

La doze mai mari decât cele recomandate au fost raportate acidoza metabolică şi toxicitate 

hepatică severă. 

 

Păstrare 

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 
Soluţia  diluată  este  stabilă  fizic  şi  chimic  până  la  120  de  ore  la  temperaturi  sub  25°C, 

protejată de lumină. Totuşi, din considerente microbiologice, se recomandă pregătirea perfuziei 
în farmacia spitalului şi administrarea în maxim 8 ore

.

 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
 

Instructiuni pentru utilizare, manipulare si eliberare 

A se manipula în conformitate cu ghidurile pentru produse citotoxice. 
Etoposide-TEVA nu se va utilizat nediluat. Soluţiile care prezintă orice urmă de precipitare 

vor fi aruncate. Se va evita orice contact cu soluţia. Prepararea şi diluarea se va face în condiţii 
aseptice.  Măsurile  de  protecţie  vor  include  folosirea  de  mănuşi,  mască,  bonete  şi  haine  de 
protecţie Se recomandă prepararea într-o încăpere specială prevăzută cu un curent de aer laminar 
vertical.  In timpul administrării se vor purta mănuşi. Dacă etopozida ajunge pe piele, mucoase 
sau  ochi,  se  va  clăti  imediat  cu  multă  apă.  Poate  fi  utilizat  săpun  pentru  curăţarea  pielii. 
Medicamentul neutilizat se va arunca respectând prevederile pentru produse citotoxice.  

 

Ambalaj 

Cutie cu un flacon (tip 8R) din sticlă incoloră, conţinând 5 ml concentrat pentru soluţie 
perfuzabilă 
Cutie cu un flacon (tip 10R) din sticlă incoloră, conţinând 10 ml concentrat pentru soluţie 
perfuzabilă 
Cutie cu un flacon (tip 20R) din sticlă incoloră, conţinând 20 ml concentrat pentru soluţie 
perfuzabilă  
Cutie  cu  un  flacon  (tip  50ml)  din  sticlă  incoloră,  conţinând  50  ml  concentrat  pentru 
soluţie perfuzabilă 
Cutie cu un flacon (tip 8 ml) din sticlă incoloră, conţinând 5 ml concentrat pentru soluţie 
perfuzabilă 
Cutie cu un flacon (tip 50R) din sticlă incoloră, conţinând 50 ml concentrat pentru soluţie 
perfuzabilă 

 

Producător 

Pharmachemie BV, Olanda 

 

Deţinătorul Autorizaţei de punere pe piaţă 

TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
Str. Domniţa Ruxandra nr. 12, Parter 
Sectorul 2, Bucureşti, România 

 

Data ultimei verificări a prospectului 

Mai, 2012 

 

ETOPOSIDE - TEVA se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 flac. (tip 8R)x 5 ml conc. pt. sol. perf.

Cutie x 1 flac.(tip 10R) x 10 ml conc. pt. sol. perf.

Cutie x 1 flac.(tip 20R) x 20 ml conc. pt. sol. perf.

Cutie x 1 flac.(tip 8ml) x 5 ml conc. pt. sol. perf.

Cutie x 1 flac.(tip 50R) x 50 ml conc. pt. sol. perf.