PREZISTA 800 mg - PROSPECT

Prospectul pentru PREZISTA 800 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PREZISTA 800 mg
Substanța activă: DARUNAVIRUM
Concentrația: 800mg
Cod atc: J05AE10
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA INHIBITORI DE PROTEAZA
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Flac. cu capacitatea de 75 ml din PEID x 30 compr. film.
Cod cim: W61896001
Firma producătoare: JANSSEN-CILAG S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect: