METALYSE 10000 U - PROSPECT

Prospectul pentru METALYSE 10000 U - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: METALYSE 10000 U
Substanța activă: TENECTEPLAZUM
Concentrația: 5mg/ml (1000 U/ml
Cod atc: B01AD11
Acțiune terapeutică: ANTITROMBOTICE ENZIME
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. pulb. + 1 seringa preumpluta x 6ml solvent + 1 dispozitiv de tranzvazare aseptica
Cod cim: W13572001
Firma producătoare: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG - GERMANIA
Conținut prospect: