JAKAVI - PROSPECT

Prospectul pentru JAKAVI - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: JAKAVI
Substanța activă: RUXOLITINIBUM
Concentrația: 20 mg
Cod atc: L01XE18
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Ambalaj cu blist. din PVC/PCTFE/aluminiu x 56 compr.
Cod cim: W59311002
Firma producătoare: NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA