JETREA - PROSPECT

Prospectul pentru JETREA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: JETREA
Substanța activă: OCRIPLASMINUM
Concentrația: 0,5 mg/0,2 ml
Cod atc: -
Acțiune terapeutică: -
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: cutie cu 1 flacon din sticla x 0,2ml concentrat
Cod cim: W60446001
Firma producătoare: THROMBOGENICS NV - BELGIA
Conținut prospect: