METAMIZOL FARMACOM 500 mg - PROSPECT

Prospectul pentru METAMIZOL FARMACOM 500 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: METAMIZOL FARMACOM 500 mg
Substanța activă: METAMIZOLUM NATRIUM
Concentrația: 500mg
Cod atc: N02BB02
Acțiune terapeutică: ALTE ANALGEZICE SI ANTIPIRETICE PIRAZOLONE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12933_31.01.20.pdf
Ambalaj: Cutie x 2 blist. PVC/Al x 10 compr.
Cod cim: W12591001
Firma producătoare: FARMACOM SA - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12933/2020/01                                              

Anexa

 

                                                                                                                                                     

Prospect 

 
 
 

 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

METAMIZOL FARMACOM 500 mg comprimate 

Metamizol sodic monohidrat 

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest 
prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Metamizol Farmacom și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Metamizol Farmacom  

3.

 

Cum să utilizați Metamizol Farmacom  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Metamizol Farmacom  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

1.

 

Ce este Metamizol Farmacom și pentru ce se utilizează 

 
Metamizol Farmacom aparţine grupei de medicamente cunoscută sub denumirea de analgezice și 
antipiretice. Acest medicament ameliorează durerea şi reduce temperatura corpului în caz de febră. 
Metamizol Farmacom se utilizează în: 
-dureri acute severe postlezionale sau postoperatorii; colici; dureri de cauză tumorală; alte dureri 
severe acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate. 
-combaterea febrei, atunci când aceasta nu răspunde la alt tratament. 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Metamizol Farmacom 

 

Nu utilizați Metamizol Farmacom:

 

dacă sunteți alergic la metamizol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la pct. 6). 

-dacă aveţi: 

● antecedente alergice la derivaţii de pirazol, intoleranţă la antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS); 
● afecţiuni ale măduvei hematopoietice; 
● antecedente de agranulocitoză; 
● deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază, porfirie hepatică acută. 

-dacă sunteţi în primul sau în ultimul trimestru de sarcină. 
 

Atenționări și precauții  


Page 2
background image

 

● dacă suferiţi de: urticarie, astm bronşic alergic, rinită alergică; 
● dacă suferiţi de intoleranţă la alcool etilic (după ingestia unor cantităţi mici apar: strănut, 
lăcrimare, înroşire pronunţată a feţei; intoleranţa la alcool etilic poate evidenţia existenţa unui astm 
la AINS); 

Acest medicament poate determina fenomene alergice de tip anafilactic, de exemplu agranulocitoză 
sau şoc. 
Deoarece agranulocitoza apare în mod neaşteptat şi este independentă de doză şi de durata 
tratamentului, în cazul apariţiei febrei şi/sau anginei şi/sau ulceraţiilor bucale trebuie să întrerupeţi 
imediat tratamentul şi să vă prezentaţi la medic; acesta vă va recomanda efectuarea de urgenţă a unui 
test al sângelui (hemograma). Continuarea administrării creşte riscul de deces. 
În cazul tratamentului de lungă durată, medicul vă va recomanda periodic teste ale sângelui 
(hemograma). 
În cazul pacienţilor cu risc crescut de şoc anafilactic, medicamentul se va administra numai dacă 
medicul consideră absolut necesar şi sub strictă supraveghere medicală. 

 
Metamizol Farmacom împreună cu alte medicamente

 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală, mai ales în 
următoarele cazuri: 
-alte medicamente cu efecte toxice asupra măduvei spinării; nu trebuie să luaţi Metamizol Farmacom 
împreună cu aceste medicamente; 
-captopril; 
-litiu;. 
-metotrexat; 
-triamteren; 
-antihipertensive şi diuretice (cu excepţia furosemidului); Metamizol Farmacom poate să le modifice 
efectul; 
-ciclosporină; Metamizol Farmacom poate să scadă concentraţia în sânge a ciclosporinei, aceasta 
trebuind verificată în cazul utilizării concomitente a celor două medicamente. 
 

Metamizol Farmacom împreună cu alimente, băuturi și alcool 

Metamizol Farmacom se poate administra concomitent cu lichide. 
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Nu trebuie să utilizaţi Metamizol Farmacom dacă sunteţi în primul sau în ultimul trimestru de sarcină, 
deoarece poate afecta copilul nenăscut. În trimestrul al doilea de sarcină, puteţi utiliza Metamizol 
Farmacom numai la recomandarea medicului şi dacă acesta consideră absolut necesar. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Administrat în dozele recomandate Metamizol Farmacom nu are efecte asupra capacităţii de a conduce 
vehicule sau de a folosi utilaje. 
 

3.

 

Cum să utilizați Metamizol Farmacom 

 
Comprimatele se înghit întregi, de preferinţă după mese. 
 

Adul

ţ

ş

i copii cu vârsta peste 15 ani 

Doza recomandată este de 1-2 comprimate Metamizol Farmacom (500-1000 mg metamizol) o dată. La 
nevoie se poate repeta până la cel mult de 4 ori pe zi. Doza în 24 ore nu trebuie să depăşească 5 g 
metamizol (aproximativ 70 mg/kg). 

 
Copii cu vârsta sub 15 ani 

La copiii sub 15 ani nu se administrează metamizol sub formă de comprimate. 


Page 3
background image

 

 
Pacienţi cu insuficienţă renală sau hepatică 
Dacă aveţi insuficienţă renală sau hepatică şi utilizaţi Metamizol Farmacom la nevoie, nu trebuie să 
reduceţi doza. Nu utilizaţi timp îndelungat Metamizol Farmacom. 
 
Vârstnici 
La pacienţii vârstnici sau cu stare generală alterată este necesară administrarea celor mai mici doze. 
 

Dacă utilizați mai mult Metamizol Farmacom decât trebuie

 

Dacă aţi utilizat mai mult Metamizol Farmacom decât doza recomandată, adresaţi-vă imediat 
medicului sau mergeţi la departamentul de primire urgenţe al celui mai apropiat spital. 
Intoxicaţia acută se manifestă cu tulburări gastro-intestinale (greaţă, dureri abdominale), afectarea 
funcţiei renale şi – rar – simptome la nivelul sistemului nervos central (vertij, somnolenţă, comă, 
convulsii), scăderea tensiunii arteriale până la şoc şi tulburări de ritm (tahicardie). 
După administrarea de doze foarte mari, eliminarea unui metabolit netoxic (acid rubazonic) poate 
determina colorarea în roşu a urinei. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Metamizol Farmacom 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

 
Dacă încetaţi să utilizaţi Metamizol Farmacom  

Metamizol Farmacom se utilizează numai la nevoie. Puteţi opri tratamentul imediat ce vă simţiţi bine. 
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, folosind următoarea convenţie: 
-foarte frecvente (apar la mai mult de 1 din 10 persoane); 
-frecvente (apar la mai puţin de 1 din 10 persoane); 
-mai puţin frecvente (apar la mai puţin de 1 din 100 persoane); 
-rare (apar la mai puţin de 1 din 1000 persoane); 
-foarte rare (apar la mai puţin de 1 din 10000 persoane); 
-cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

 

 
Rare 

Leucopenie (scăderea numărului celulelor albe din sânge) 
Reacţii anafilactice – lipsă de aer, chiar oprirea respiraţiei prin spasm al bronhiilor şi edem la nivelul 
gâtului, scăderea tensiunii arteriale mergând până la colaps, urticarie; reacţii anafilactoide – lipsa 
respiraţiei (prin spasm al bronhiilor şi edem laringian) şi/sau colaps. 
 

Foarte rare 

Agranulocitoză (scăderea numărului unor celule din sânge denumite granulocite), trombocitopenie 
(scăderea numărului de plachete din sânge). Principalele manifestări în caz de agranulocitoză sunt 
febra, durerile faringiene, ulcerele bucale dureroase, ulcerele anale, scăderea răspunsului imun, 
predispoziţie la infecţii bacteriene. Hemograma prezintă dispariţia aproape completă a granulocitelor, 
în timp ce măduva osoasă hematogenă prezintă blocarea maturării în stadiul promielocitar. 
 
Apariţia acestor manifestări impune întreruperea imediată a tratamentului cu metamizol sodic. 
Insuficienţă renală acută (o incapacitate a rinichilor de a funcţiona normal apărută recent) sau nefrită 
interstiţială (o inflamaţie a rinichilor), însoţită uneori de un sindrom nefrotic, cu prezenţa în cantitate 
anormală a proteinelor în urină. 
 


Page 4
background image

 

Cu frecven

ţă

 necunoscut

ă

 

Apariţia crizelor de astm a fost observată la pacienţii cu astm la AINS. 
Pot să apară urticarie, erupţii maculopapuloase şi cazuri izolate de sindrom Lyell (erupţii buloase pe 
piele) sau de sindrom Stevens-Johnson (leziuni pe piele sau mucoase). 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament.  
 

5.

 

Cum se păstrează Metamizol Farmacom 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe  ambalaj după EXP. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Metamizol Farmacom  
 

-Substanţa activă este metamizol sodic monohidrat 500 mg. Fiecare comprimat conţine metamizol 
sodic monohidrat 500 mg. 
-Celelalte componente sunt: amidon de porumb, stearat de magneziu, talc, gelatină. 

 
Cum arată Metamizol Farmacom și conținutul ambalajului 

Metamizol Farmacom se prezintă sub formă de comprimate neacoperite, rotunde, de culoare albă sau 
aproape albă. 
 
Este disponibil în cutii cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate. 
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

Farmacom S.A. 
Strada Zizinului nr 112, 500407, Braşov, România 
Tel. 0268.331.114, fax 0268.330.864 
e-mail: [email protected] 
 

Fabricantul 

Farmacom Producție S.R.L. 
Strada Zizinului nr 112, 500407, Braşov, România

 

 
Acest prospect a fost revizuit în ianuarie 2020.