MEROPENEM ATB 1000 mg - PROSPECT

Prospectul pentru MEROPENEM ATB 1000 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MEROPENEM ATB 1000 mg
Substanța activă: MEROPENEMUM
Concentrația: 1000mg
Cod atc: J01DH02
Acțiune terapeutică: ALTE ANTIBIOTICE BETALACTAMICE CARBAPENEME
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13744_26.02.21.pdf
Ambalaj: Cutie cu 50 flac. din sticla incolora, cu capacitatea de 20 ml sau 30 ml cu dop din cauciuc, sigilat cu capsa din aluminiu prevazuta cu disc din material plastic
Cod cim: W58974003
Firma producătoare: ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 13743/2021/01-02-03                                   

Anexa

 

                                                                                 

13744/2021/01-02-03-04-05-06  

               

Prospect 

 
 
 

 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

Meropenem Atb 500 mg pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 

Meropenem Atb 1000 mg pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 

Meropenem 

 
 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. 

Acest  medicament  a  fost  prescris  numai  pentru  dumneavoastră.  Nu  trebuie  să-l  dați  altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă  manifestați  orice  reacții  adverse,  adresați-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului 
sau  asistentei  medicale.  Acestea  includ  orice  posibile  reacții  adverse  nemenționate  în  acest 
prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Meropenem Atb și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Meropenem Atb  

3.

 

Cum să vi se administreze Meropenem Atb  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Meropenem Atb  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Meropenem Atb și pentru ce se utilizează 

 
Meropenem  Atb  aparţine  unui  grup  de  antibiotice  care  se  numesc  carbapeneme.  Medicamentul 
acţionează prin distrugerea bacteriilor care pot determina infecţii grave: 
• infecţie care afectează plămânii (pneumonie), 
• infecţii la nivelul plămânilor şi bronhiilor la pacienţii cu fibroză chistică, 
• infecţii complicate ale tractului urinar, 
• infecţii complicate la nivelul abdomenului, 
• infecţii survenite în timpul sau după naştere, 
• infecţii complicate la nivelul pielii şi ţesuturilor moi, 
• infecţie bacteriană acută la nivelul creierului (meningită). 
Meropenemul  Atb  poate  fi  utilizat  pentru  tratamentul  pacienţilor  neutropenici  cu  febră  care  se 
suspectează a fi determinată de o infecţie bacteriană. 
 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Meropenem Atb 

 

Nu utilizați Meropenem Atb 

 

-dacă  sunteți  alergic  (hipersensibil)  la  meropenem  sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale 
acestui medicament (enumerate la pct. 6). 


Page 2
background image

 

-dacă  sunteţi  alergic  (hipersensibil)  la  alte  antibiotice,  cum  sunt  penicilinele,  cefalosporinele  sau 
carbapenemele, întrucât aţi putea fi alergic şi la meropenem.

 

  

Atenționări și precauții  

Înainte  să  utilizați  Meropenem  Atb,  adresați-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  sau 
asistentei medicale dacă: 
-aveţi probleme de sănătate, cum sunt probleme la nivelul ficatului sau rinichilor; 
-aţi avut diaree severă după administrarea altor antibiotice. 
 
Aţi putea avea un test pozitiv (test Coombs) care indică prezenţa anticorpilor care pot distruge celulele 
roşii din sânge. Medicul dumneavoastră va discuta cu dumneavoastră în acest caz.

 

 

Meropenem Atb împreună cu alte medicamente

 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente. 
Meropenem  poate  afecta  modul  în  care  acţionează  unele  medicamente  şi  de  asemenea  alte 
medicamente pot avea un efect asupra modului în care acţionează meropenem. 
În  mod  special,  spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  asistentei  medicale  dacă  luaţi  unul  dintre 
următoarele medicamente: 
-   Probenecid (utilizat pentru tratarea gutei). 
-   Valproat de sodiu (utilizat pentru tratarea epilepsiei). Meropenem Atb nu ar trebui utilizat, deoarece 
poate scădea efectul acestui medicament. 
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă  medicului  sau  farmacistului  pentru  recomandări  înainte  de  a  lua  acest  medicament. 
Meropenem  Atb  nu  este  recomandat  în  timpul  sarcinii  şi  la  femei  aflate  la  vârsta  fertilă  care  nu 
utilizează  măsuri  contraceptive.  Medicul  dumneavoastră  va  decide  dacă  trebuie  să  utilizaţi 
meropenem. 
Este important să spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați sau intenționați să alăptați înainte de 
a  vi  se  administra  meropenem.  Mici  cantități  din  acest  medicament  pot  trece  în  laptele  uman.  Prin 
urmare, medicul dumneavoastră va decide dacă puteți utiliza meropenem în perioada alăptării. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Nu s-au efectuat studii privind capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.  
 

Meropenem Atb conține sodiu. 

Un  flacon  de  Meropenem  Atb  500  mg  conţine  38,5845  mg  sodiu  echivalent  cu  1,929  %  din  doza 
maximă zilnică de 2 g sodiu recomandată pentru un adult. Dacă urmaţi un regim alimentar cu restricţie 
de sodiu, trebuie să aveţi în vedere acest lucru şi să îl informaţi pe medicul dumneavoastră, farmacistul 
sau asistenta medicală.  
Un  flacon  de  Meropenem  Atb  1000  mg  conține  77,16  mg  sodiu,  echivalent  cu  3,858  %  din  doza 
maximă zilnică de 2 g sodiu recomandată pentru un adult. Dacă urmaţi un regim alimentar cu restricţie 
de sodiu, trebuie să aveţi în vedere acest lucru şi să îl informaţi pe medicul dumneavoastră, farmacistul 
sau asistenta medicală. 
 
 

3.

 

Cum să utilizați Meropenem Atb 

 
Utilizați  întotdeauna  acest  medicament  exact  așa  cum  v-a  spus  medicul  dumneavoastră  sau 
farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 
 

Adul

ţ

Doza  depinde  de  tipul  de  infecţie  pe  care  o  aveţi,  de  localizarea  şi  de  severitatea  infecţiei.  Medicul 
dumneavoastră va decide care este doza necesară. 


Page 3
background image

 

Doza pentru adulţi este, de regulă, între 500 mg (miligrame) şi 2 g (grame). Doza va fi administrată, de 
regulă, la fiecare 8 ore. Cu toate acestea, este posibil să vi se administreze o doză mai mică dacă aveţi 
probleme cu rinichii. 
 

Copii 

ş

i adolescen

ţ

i

 

Doza pentru copiii cu vârsta peste 3 luni şi până la 12 ani se decide în funcţie de vârsta şi greutatea 
copilului. Doza uzuală este între 10 mg şi 40 mg de Meropenem Atb pentru fiecare kilogram (kg) din 
greutatea  copilului.  Doza  se  administrează,  de  regulă,  la  fiecare  8  ore.  Copiilor  care  cântăresc  peste   
50 de kg li se va administra o doză similară adulţilor. 
 

Mod de administrare 

 

Meropenem Atb va fi administrat ca injecţie sau perfuzie într-o venă mare. 

 

De regulă, medicul dumneavoastră sau asistenta medicală vă vor administra Meropenem Atb. 

 

Cu  toate  acestea,  unii  pacienţi,  părinţi  sau  îngrijitori  sunt  instruiţi  pentru  a  administra 

Meropenem Atb la domiciliu. Instrucţiuni în acest sens sunt oferite în acest prospect (la pct. 
numit  „Instrucţiuni  pentru  a  administra  Meropenem  Atb  propriei  persoane  sau  altcuiva  la 
domiciliu”).  

 

Utilizaţi întotdeauna Meropenem Atb exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie 

să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur. 

 

Injecţia poate dura aproximativ 5 minute sau între 15 şi 30 de minute. Medicul dumneavoastră 

vă va spune cum se administrează Meropenem Atb. 

 

De regulă, injecţiile trebuie administrate la aceeaşi oră, în fiecare zi. 

 

Dacă vi s-a administrat mai mult Meropenem Atb decât trebuie 

Daca  vi  s-a  administrat,  în  mod  accidental,  mai  mult  decât  doza  prescrisă,  adresaţi-vă  imediat 
medicului dumneavoastră sau celui mai apropiat spital.  
 

Dacă uitați să administrați Meropenem Atb 

Dacă se omite o doză, aceasta trebuie administrată cât mai curând posibil. Cu toate acestea, dacă este 
aproape  momentul  de  administrare  a  următoarei  injecţii,  se  va  omite  doza  uitată.  Nu  trebuie 
administrată o doză dublă (două injecţii în acelaşi timp) pentru a compensa doza uitată. 

 
Dacă se încetează administrarea Meropenem Atb 

Tratamentul cu Meropenem Atb nu trebuie înterupt decât la indicaţia medicului. 
Dacă  aveți  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresați-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 

Reacţii alergice severe 

Dacă aveţi o reacţie alergică severă, 

întrerupeţi administrarea Meropenem Atb şi adresaţi-vă unui 

medic  imediat

.  Este  posibil  să  aveţi  nevoie  de  tratament  medical  de  urgenţă.  Semnele  pot  include 

apariţia bruscă a uneia dintre următoarele: 
• erupţie trecătoare pe piele, mâncărime sau urticarie; 
• umflare a feţei, buzelor, limbii sau a altor părţi ale corpului; 
• scurtare a respiraţiei, respiraţie şuierătoare sau dificultăţi în respiraţie; 

Afectare a celulelor roşii (cu frecvenţă necunoscută) 

Semnele includ: 
• dificultăţi în respiraţie când nu vă aşteptaţi; 
• urină de culoare roşie sau brună. 
Dacă observaţi oricare dintre cele de mai sus, 

adresaţi-vă imediat unui medic

 


Page 4
background image

 

Alte reacţii adverse posibile: 
Frecvente (care afectează  până la 1 din 10 persoane) 

• Durere abdominală (de stomac). 
• Senzaţie de rău (greaţă). 
• Stare de rău (vărsături). 
• Diaree. 
• Durere de cap. 
• Erupţie trecătoare pe piele, mâncarime. 
• Durere şi inflamaţie. 
• Creştere a numărului de plachete în sânge (demonstrată la efectuarea testelor de sânge). 
•  Modificări  ale  rezultatelor  testelor  de  sânge,  inclusiv  ale  celor  care  arată  cât  de  bine  funcţionează 
ficatul dumneavoastră. 

 
Mai puţin frecvente (care afectează până la 1 din 100 persoane) 

•  Modificări  ale  compoziţiei  sângelui.  Acestea  includ  reducerea  numărului  de  plachete  (ceea  ce 
înseamnă  că  vă  veţi  învineţi  mai  uşor),  creşterea  numărului  unor  anumite  celule  albe,  scăderea 
numărului altor celule albe şi creşterea cantităţii unei substanţe care se numeşte ‘bilirubină’. Medicul 
dumneavoastră va hotărî din când în când efectuarea unor teste de sânge. 
•  Modificări  ale  testelor  de  sânge,  inclusiv  ale  testelor  care  arată  cât  de  bine  funcţionează  rinichii 
dumneavoastră. 
• Senzaţie de furnicături (înţepături şi amorţeli). 
• Infecţii la nivelul gurii sau vaginului determinate de o ciupercă (candidoză). 

Rare (care afectează până la 1 din 1000 persoane) 

• Crize convulsive (convulsii). 

Alte reacţii adverse posibile cu frecvenţă necunoscută 

• Inflamaţie la nivelul intestinului însoţită de diaree. 
• Durere la nivelul venei în care a fost administrat meropenem. 
• Alte modificări ale compoziţiei sângelui. Simptomele includ frecvent infecţii, febră şi durere în gât. 
Medicul dumneavoastră va dispune din când în când efectuarea unor teste de sânge. 
• Apariția spontană a unei erupții severe, trecătoare pe piele, a unor vezicule sau a descuamării pielii. 
Acestea se pot asocia cu febră și dureri articulare. 
 
Dacă  vreuna  dintre  reacţiile  adverse  devine  gravă  sau  dacă  observaţi  orice  reacţie  adversă 
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.  
 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct la: 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale  
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1  
Bucuresti 011478- RO  
Tel: + 4 0757 117 259  
Fax: +4 0213 163 497  
e-mail: 

[email protected]

  

 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament.  
 
 

5.

 

Cum se păstrează Meropenem Atb 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după Exp. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 


Page 5
background image

 

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare

 
După  reconstituire:  soluţia  reconstituită  pentru  injecţie  intravenoasă  sau  perfuzie  trebuie  utilizată 
imediat. Intervalul de timp dintre începutul reconstituirii şi sfârşitul injecţiei intravenoase sau perfuziei 
nu trebuie să depăşească o oră. A nu se congela soluţia reconstituită. 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Meropenem Atb 

Substanţa activă este meropenem sub formă de meropenem trihidrat. 

Un flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă conţine 500 mg meropenem sub formă de 
meropenem trihidrat 570 mg 
Un flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă conţine 1000 mg meropenem sub formă de 
meropenem trihidrat 1140 mg. 

Celălalt component este carbonat de sodiu monohidrat. 

 

Cum arată Meropenem Atb și conținutul ambalajului 

Meropenem Atb se prezintă sub formă de pulbere de culoare albă până la slab gălbuie pentru soluţie 
injectabilă/perfuzabilă. 
 
Este disponibil în: 

Meropenem Atb 500 mg pulbere pentru solu

ţ

ie injectabil

ă

/perfuzabil

ă

 

Cutie cu 1 flacon din sticlă incoloră, cu capacitatea de 20 ml cu dop din cauciuc, sigilat cu capsă din 
aluminiu prevăzută cu disc din material plastic. 
Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră, cu capacitatea de 20 ml cu dop din cauciuc, sigilat cu capsă 
din aluminiu prevăzută cu disc din material plastic. 
Cutie cu 50 flacoane din sticlă incoloră, cu capacitatea de 20 ml cu dop din cauciuc, sigilat cu capsă 
din aluminiu prevăzută cu disc din material plastic. 
 

Meropenem Atb 1000 mg pulbere pentru solu

ţ

ie injectabil

ă

/perfuzabil

ă

 

Cutie  cu  1  flacon  din  sticlă  incoloră,  capacitate  20  ml,  cu  dop  din  cauciuc,  sigilat  cu  capsă  din 
aluminiu prevăzută cu disc din material plastic 
Cutie  cu  10  flacoane  din  sticlă  incoloră,  capacitate  20  ml,  cu  dop  din  cauciuc,  sigilat  cu  capsă  din 
aluminiu prevăzută cu disc din material plastic 
Cutie  cu  50  flacoane  din  sticlă  incoloră,  capacitate  20  ml,  cu  dop  din  cauciuc,  sigilat  cu  capsă  din 
aluminiu prevăzută cu disc din material plastic (ambalaj pentru uz spitalicesc) 
Cutie  cu  1  flacon  din  sticlă  incoloră,  capacitate  30  ml,  cu  dop  din  cauciuc,  sigilat  cu  capsă  din 
aluminiu prevăzută cu disc din material plastic 
Cutie  cu  10  flacoane  din  sticlă  incoloră,  capacitate  30  ml,  cu  dop  din  cauciuc,  sigilat  cu  capsă  din 
aluminiu prevăzută cu disc din material plastic 
Cutie  cu  50  flacoane  din  sticlă  incoloră,  capacitate  30  ml,  cu  dop  din  cauciuc,  sigilat  cu  capsă  din 
aluminiu prevăzută cu disc din material plastic (ambalaj pentru uz spitalicesc) 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 

Antibiotice SA 
Str.Valea Lupului nr.1, 707410, Iaşi, România 

 
Acest prospect a fost revizuit în Februarie 2021.

 

 
Alte surse de informaţii 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România: http://www.anm.ro/.

 


Page 6
background image

 

 
 
 
 

Următoarele informații sunt destinate numai profesioniștilor din domeniul sănătății.

 

 

Instrucţiuni pentru a administra Meropenem Atb propriei persoane sau altcuiva la domiciliu 

Unii pacienţi, părinţi sau îngrijitori sunt instruiţi a administra Meropenem Atb la domiciliu. 
 
Injecţie intravenoasă 
Meropenemul care urmează să fie utilizat ca bolus injectabil intravenos, trebuie reconstituit cu apă 
pentru preparate injectabile, la o concentraţie finală de 50 mg/ml. 
 
Perfuzie 
Pentru perfuzia intravenoasă, meropenemul poate fi reconstituit direct cu soluţie de clorură de sodiu 
0,9% sau cu soluţie de glucoză 5% pentru perfuzie, la o concentraţie finală de 1 - 20 mg/ml. 
 
După reconstituire, soluţia reconstituită pentru injecţie intravenoasă sau perfuzie trebuie utilizată 
imediat. Fiecare flacon este numai pentru o singura utilizare. 
Pentru prepararea şi administrarea soluţiei trebuie respectate tehnici aseptice standard. Soluţia trebuie 
agitată înainte de utilizare. Medicamentul dumneavoastră nu trebuie amestecat sau adaugat la alte 
soluţii care conţin alte medicamente decât cele specificate în acest prospect. 
 

Atenţionare: puteţi să administraţi acest medicament propriei persoane sau altcuiva la domiciliu 
numai după ce aţi fost instruit de către un medic sau o asistentă medicală. 

•  Medicamentul  trebuie  amestecat  cu  un  alt  lichid  (solvent).  Medicul  vă  va  spune  ce  cantitate  de 
solvent să utilizaţi. 
• Utilizaţi medicamentul imediat după preparare. Nu îl congelaţi. 
 

Prepararea medicamentului 
 

1. Spălaţi şi uscaţi foarte bine mâinile. Pregătiţi o zonă curată. 
2. Scoateţi sticluţa (flacon) de Meropenem Atb din ambalaj. Verificaţi flaconul şi data de expirare. 
Verificaţi dacă flaconul este intact şi nu prezintă deteriorări. 
3. Îndepărtaţi capacul colorat şi dezinfectaţi dopul din cauciuc, cu un tampon îmbibat în alcool etilic. 
Lasaţi dopul să se usuce. 
4. Introduceţi un ac steril de unică folosinţă într-o seringă sterilă de unică folosinţă, fără a atinge 
extremităţile. 
5. Extrageţi cantitatea recomandată de „Apă pentru preparate injectabile” în seringă. Cantitatea de 
lichid necesară este evidenţiată în tabelul de mai jos: 
 
Doza de Meropenem Atb 

Cantitatea de “Apă pentru preparate 
injectabile” pentru diluare 

500 mg 

10 ml 

1 g 

20 ml 

1,5g 

30 ml 

2 g 

40 ml 

 

Notă

: Dacă doza prescrisă de Meropenem Atb depăşeste 1 g, trebuie să utilizaţi mai mult de 1 flacon 

de Meropenem Atb. Puteţi apoi extrage lichidul din flacoane într-o seringă. 
6. Introduceţi acul seringii prin centrul dopului din cauciuc şi injectaţi cantitatea recomandată de „Apă 
pentru preparate injectabile” în flacon sau flacoanele de Meropenem Atb. 
7. Scoateţi acul din flacon şi agitaţi bine flaconul timp de aproximativ 5 secunde sau până la 
dizolvarea pulberii. Dezinfectaţi din nou dopul din cauciuc, cu un tampon îmbibat în alcool etilic şi 
lăsaţi-l să se usuce. 
8. Împingeţi pistonul complet, reintroduceţi acul prin dopul din cauciuc. Trebuie apoi 


Page 7
background image

 

să ţineţi şi seringa şi flaconul şi să răsturnaţi flaconul. 
9. Ţineţi capătul acului în lichid, retrageţi pistonul şi extrageţi tot lichidul din flacon în seringă. 
10. Scoteţi acul şi seringa din flacon şi aruncaţi flaconul gol într-un loc sigur. 
11. Tineţi seringa în sus cu acul înspre tavan. Bateţi uşor cu degetul în seringă pentru ca bulele din 
lichid să se deplaseze spre extremitatea de sus a acesteia. 
12. Îndepărtaţi aerul din seringă împingând uşor pistonul până la dispariţia aerului. 
13. Dacă utilizaţi Meropenem Atb la domiciliu, eliminaţi în mod adecvat orice ac sau set de perfuzie 
pe care le-aţi utilizat. Dacă medicul decide întreruperea tratamentului dumneavoastră, eliminaţi orice 
cantitate de Meropenem Atb neutilizat în mod adecvat. 
 

Administrarea injecţiei 

Puteţi administra medicamentul printr-o canulă scurtă sau cateter sau printr-o linie intravenoasă 
centrală sau periferică. 
 

Administrarea Meropenem Atb printr-o canulă scurtă sau cateter 

1. Scoateţi acul din seringă şi aruncaţi-l cu grijă în coşul pentru obiecte ascuţite. 
2. Dezinfectaţi capătul canulei scurte sau cateterului cu alcool etilic, după care lasaţi-l să se usuce. 
Desfaceţi canula şi conectaţi-o la seringă. 
3. Împingeţi uşor pistonul în seringă pentru a administra antibioticul constant timp de aproximativ 5 
minute. 
4. După finalizarea administrării antibioticului şi golirea seringii, scoateţi seringa şi utilizaţi o soluţie 
de spălare în conformitate cu instrucţiunile medicului sau asistentei medicale. 
5. Închideţi canula şi aruncaţi seringa cu grijă în coşul pentru obiecte ascuţite. 
 

Administrarea Meropenem Atb printr-o linie intravenoasă centrală sau periferică 

1. Îndepărtaţi capacul liniei intravenoase, dezinfectaţi capătul cu alcool etilic şi lăsaţi-l să se usuce. 
2. Conectaţi seringa şi împingeţi uşor pistonul în seringă pentru a administra antibioticul constant timp 
de aproximativ 5 minute. 
3. După finalizarea administrării antibioticului, scoateţi seringa şi utilizaţi o soluţie de spălare în 
conformitate cu instrucţiunile medicului sau asistentei medicale. 
4. Puneţi un capac nou peste linia centrală şi aruncaţi seringa cu grijă în coşul pentru obiecte ascuţite.

 

 


MEROPENEM ATB 1000 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 flac. din sticla incolora, cu capacitatea de 20 ml sau 30 ml cu dop din cauciuc, sigilat cu capsa din aluminiu prevazuta cu disc din material plastic

Cutie cu 10 flac. din sticla incolora, cu capacitatea de 20 ml sau 30 ml cu dop din cauciuc, sigilat cu capsa din aluminiu prevazuta cu disc din material plastic