IVABRADINA ACCORD 5 mg - PROSPECT

Prospectul pentru IVABRADINA ACCORD 5 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: IVABRADINA ACCORD 5 mg
Substanța activă: IVABRADINUM
Concentrația: 5mg
Cod atc: C01EB17
Acțiune terapeutică: ALTE MEDICAMENTE PENTRU AFECTIUNI CARDIACE ALTE MEDICAMENTE PENTRU AFECTIUNI CARDIACE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. perforate pt. eliberarea unei unitazi dozate Al/Al x 56x1 compr. film.
Cod cim: W63775001
Firma producătoare: ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: