JEVTANA - PROSPECT

Prospectul pentru JEVTANA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: JEVTANA
Substanța activă: CABAZITAXELUM
Concentrația: 60mg
Cod atc: L01CD04
Acțiune terapeutică: ALCALOIZI DIN PLANTE SI ALTE PRODUSE NATURALE TAXANI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 fl. din sticla x 1,5 ml concentrat + 1 fl. din sticla x 4,5 ml solvent
Cod cim: W59593001
Firma producătoare: SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA
Conținut prospect: