TOBREX® - PROSPECT

Prospectul pentru TOBREX® - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TOBREX®
Substanța activă: TOBRAMYCINUM
Concentrația: 0,3%
Cod atc: S01AA12
Acțiune terapeutică: ANTIINFECTIOASE ANTIBIOTICE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7182_06.12.06.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 tub din Al x 3,5 g unguent oftalmic
Cod cim: W63543001
Firma producătoare: ALCON COUVREUR NV - BELGIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7182/2006/01                                                                Anexa 1' 
                                                                                                                                                                      Prospect 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

TOBREX 3 mg/g unguent oftalmic 

Tobramicină 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală cu ale dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 
Vezi pct. 4.. 

 
Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este TOBREX şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi TOBREX  

3. 

Cum să utilizaţi TOBREX 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează TOBREX  

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este TOBREX şi pentru ce se utilizează 

 
TOBREX face parte dintr-un grup de medicamente 
denumite anti-infecţioase. Grupul anti-
infecţioaselor include antibioticele (tobramicina în acest caz) care sunt active împotriva multor 
microorganisme care pot infecta ochiul. 
 
TOBREX este indicat în tratamentul local al infecţiilor externe ale ochiului şi ţesuturilor învecinate 
ochiului, la adulţi şi copii cu vârsta de 1 an sau peste

,

 cauzate de bacterii sensibile la tobramicină. 

 
 
2. 

Înainte să utilizaţi TOBREX  

 
Nu utilizaţi TOBREX 

dacă sunteţi alergic la tobramicină sau la oricare dintre celelalte componente ale  

acestui medicament (enumerate la punctul 6). 
 
Atenţionări şi precauţii 

dacă la administrarea TOBREX constataţi reacții alergice precum mâncărimi ale pleoapelor, 
edem sau roşeaţă oculară, întrerupeţi administrarea şi adresaţi-vă medicului dumneavoastră. 
Această reacție de sensibilitate alergică poate avea loc și în cazul administrării topice sau 
sistemice de alte antibiotice de tipul aminoglicozidelor. 

dacă utilizați și alte tratamente cu antibiotice împreună cu TOBREX, adresați-vă medicul 
dumneavoastră.  

dacă simptomele se înrăutățesc sau revin brusc, adresați-vă medicul dumneavoastră. Utilizarea 
TOBREX pe perioadă îndelungată vă poate predispune la infecții oculare 

utilizaţi acest medicament atâta timp cât medicul v-a prescris să o faceţi. 

unguentele oftalmice pot întârzia vindecarea rănilor oculare. 

 
 

Page 2
background image

 

2

Copii 

TOBREX poate fi utilizat la copii cu vârsta peste1 an. 

Nu utilizaţi TOBREX la 

copiii cu vârstă mai mică de 1 an

  deoarece s

iguranţa şi eficacitatea nu 

au fost încă stabilite la această populaţie

. 

 
Nu este recomandată purtarea lentilelor de contact
 concomitent cu prezenţa unei infecţii oculare. 
Informaţi medicul despre aceste situaţii. În aceste cazuri, se poate folosi medicamentul doar sub 
supravegherea medicului. Trebuie evitată administrarea prelungită sau excesivă a medicamentului. 

 
Tobrex împreună cu alte medicamente 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului utilizați,  aţi utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. Au fost 
raportate interacţiuni după administrarea sistemică a tobramicinei. Totuşi, absorbţia sistemică a 
tobramicinei după administrare topică oftalmică este atât de scăzută, încât riscul apariţiei 
interacţiunilor este minim. 
 
Sarcina şi alăptarea  
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Ca şi în cazul administrării altor unguente oftalmice, înceţoşarea tranzitorie a vederii sau alte tulburări 
ale vederii pot afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Dacă după administrare 
apare înceţoşarea vederii, pacientul trebuie să aştepte până când vederea revine la normal înainte de a 
conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 
 
3. 

Cum să utilizaţi TOBREX 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Doza recomandată la adulţi şi copii cu vârsta de 1 an şi

 mai mare:

 

În afecţiunile uşoare până la moderate, doza uzuală este o cantitate mică (1,5 cm) de unguent în 
sacul /sacii conjunctival /conjunctivali al ochiului /ochilor afectat /afectaţi de două sau trei ori pe 
zi.  
În afecţiunile severe, doza uzuală este o cantitate mică (1,5 cm) de unguent în sacul /sacii 
conjunctival /conjunctivali al ochiului /ochilor afectat /afectaţi la fiecare trei-patru ore în 
primele două zile, apoi două sau trei aplicaţii zilnice până când infecţia cedează. 
TOBREX unguent oftalmic se poate utiliza în asociere cu TOBREX picături oftalmice, soluţie (seara 
se administrează unguentul, iar în timpul zilei se utilizează soluţia). 
De regulă, durata tratamentului este de 7-10 zile. Medicul dvs. vă va spune cât timp durează 
tratamentul.  
 
Utilizaţi TOBREX numai pentru ochi.  
 
ÎNTOARCEŢI PAGINA PENTRU SFATURI SUPLIMENTARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 3
background image

 

3

 
3.  Cum se utilizează TOBREX (continuare
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 1   

 

 

Fig. 2   

 

 

 
Cât TOBREX să vă administraţi 
vezi pagina 1 
 
1.  Luaţi tubul de TOBREX şi o oglindă. 
2.  Spălaţi-vă pe mâini. 
3.  Desfaceţi capacul prin răsucire. 
4.  Ţineţi tubul între arătător şi degetul mare. 
5.  Lăsaţi capul pe spate. Trageţi pleoapa în jos cu un deget curat, până când se formează un 

“buzunar” între pleoapă şi ochi. Unguentul va cădea aici (vezi fig. 1) 

6.  Aduceţi capătul tubului aproape de ochi. Vă puteţi ajuta şi de oglindă. 
7.  Nu atingeţi capătul tubului de ochi, pleoape, suprafeţele învecinate sau alte suprafeţe. 

Aceasta ar putea infecta unguentul. 

8.  Scuturaţi uşor tubul astfel încât să eliberaţi unguentul TOBREX (vezi fig. 2). 
9.  După administrarea TOBREX, eliberaţi pleoapa de jos, clipiţi de câteva ori pentru ca unguentul să 

acopere toată suprafaţa oculară. Închideţi ochii timp de câteva secunde; aceasta ajută la 
împiedicarea trecerii TOBREX în restul corpului. 

10. Dacă vă administraţi unguent în ambii ochi, repetaţi aceste etape şi pentru celălalt ochi. 
11. Imediat după utilizare puneţi capacul tubului la loc şi înşurubaţi-l strâns. 
12. Nu vă administraţi simultan TOBREX din mai multe tuburi.  
 
Dacă unguentul nu ajunge în ochi
, încercaţi din nou. 
 
Dacă aveţi impresia că efectul TOBREX este prea puternic sau prea slab, spuneţi medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
Dacă aţi utilizat mai mult TOBREX decât trebuie 
clătiţi-vă cu apă călduţă. Nu există însă riscul de 
efecte adverse. Administrați următoarea doză conform schemei de tratament obișnuite. 
 
Dacă aţi uitat să utilizaţi TOBREX 
continuați cu următoarea doză conform schemei obișnuite de 
tratament. Însă, dacă este aproape momentul să administrați următoarea doză, săriți peste doza omisă 
și respectați schema obișnuită de tratament. Nu vă administraţi o doză dublă pentru a compensa doza 
omisă. 
 
Dacă utilizaţi și alte picături sau unguente oftalmice, trebuie să lăsaţi un interval de minim 5 
minute între administrări. Unguentele oftalmice vor fi ultimele administrate. 
 
Efecte care apar când tratamentul cu TOBREX
 este întrerupt: Nu sunt cunoscute. 
 
Dacă  aveți  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresați-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
4. 

REACŢII ADVERSE POSIBILE 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 

Page 4
background image

 

4

 
Următoarele reacții adverse au fost raportate în urma utilizării TOBREX: 

Efecte adverse frecvente (pot apărea la 1 până la 10 utilizatori din 100): 

Efecte la nivelul ochiului: disconfort ocular, roșeață a ochiului 

Efecte adverse mai puțin frecvente (pot apărea la 1 până la 10 utilizatori din 1000): 

Efecte la nivelul ochiului: inflamarea suprafeței ochiului, deteriorarea corneei, tulburări ale albului 
ochiului, afecțiuni ale vederii, vedere încețoșată, roșeață a pleoapelor, umflarea ochiului și a pleoapei, 
tulburări ale pleoapelor, durere oculară, ochi uscat, secreții oculare, mâncărime oculară, senzații 
anormale (de corp străin) în ochi, creșterea secreției lacrimale 
Efecte generale: alergie (hipersensibilitate), durere de cap, urticarie, inflamarea pielii, încetinirea 
creșterii sau scăderea numărului de gene, depigmentarea pielii, mâncărime și piele uscată 

Frecvență necunoscută (nu poate fi estimată din datele disponibile): 

Efecte la nivelul ochiului: alergie oculară, iritație oculară, mâncărimi ale pleoapelor 
Efecte generale: erupție cutanată 
 
Vă puteţi administra unguentul în continuare, exceptând situaţia în care reacţiile adverse sunt grave. 
Dacă sunteţi îngrijorat, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră,  farmacistului  sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, 
puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare ale cărui detalii 
sunt  publicate  pe  web-site-ul

 

Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale 

http://www.anm.ro/

.  Raportând  reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii 

suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează TOBREX 

 
Trebuie să aruncaţi tubul după patru săptămâni de la prima deschidere
, pentru a evita infecţiile. 
Scrieţi data la care aţi deschis tubul prima oară în spaţiul de mai jos:  
 
Deschis: 
 
Păstraţi unguentul la loc sigur. Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25°C. 
 
A nu se păstra la frigider. 
 
A se păstra tubul închis. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după de expirare înscrisă pe tub şi cutie după „Exp.:”. Data de expirare 
se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine TOBREX 

Substanţa activă este tobramicina. Un gram unguent oftalmic conţine tobramicină 3 mg. 

Celelalte componente sunt: clorobutanol anhidru, parafină lichidă, vaselina albă. 

 
Cum arată TOBREX şi conţinutul ambalajului 
TOBREX se prezintă ca un unguent omogen de culoare albă-gălbuie într-un ambalaj care conţine 3,5 g 
unguent oftalmic într-un tub din aluminiu cu vârf şi capac din plastic.  
 
 

Page 5
background image

 

5

Deţinǎtorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
ALCON –COUVREUR N.V. 
Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgia 
 
Fabricanţii 
ALCON –COUVREUR N.V. 
Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgia 

 

ALCON CUSI S.A. 
Camil Fabra 58, 08320 El Masnou 
Barcelona, Spania 
 
Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai 
deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă: 

România 
Alcon România S.R.L. 
Tel: + 40  21 203 93 01 
 
Acest prospect a fost revizuit în Iunie 2015