SINECOD 7,5 mg/5 ml - PROSPECT

Prospectul pentru SINECOD 7,5 mg/5 ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SINECOD 7,5 mg/5 ml
Substanța activă: BUTAMIRATUM
Concentrația: 7,5mg/5ml
Cod atc: R05DB13
Acțiune terapeutică: ANTITUSIVE, EXCL.COMBINATII CU EXPECTORANTE ALTE ANTITUSIVE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_5314_29.04.05.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla bruna x 200 ml + 1 masura dozatoare
Cod cim: W63408001
Firma producătoare: NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5314/2005/01                                                                Anexa 1 

                                                                                                                                                                      Prospect

 

 

 
 

Prospect: informații pentru utilizator 

 

SINECOD 7,5 mg/5 ml sirop 
dihidrogenocitrat de butamirat 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, 
deoarece el conţine informaţii importante pentru dumneavoastră

Utilizați  întotdeauna  acest  medicament  conform  indicațiilor  din  acest  prospect  sau  indicațiilor 
medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

Dacă  manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct.4.  

Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic. 

 
În acest prospect găsiţi: 
 
1. 

Ce este Sinecod şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Sinecod  

3. 

Cum să utilizaţi Sinecod 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Sinecod 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informaţii 

 
1. 

Ce este Sinecod și pentru ce se utilizează 

 
Sinecod  conţine  ca  substanţă  activă  dihidrogenocitrat  de  butamirat,  ce  aparţine  unui  grup  de 
medicamente numite antitusive.  
 
Sinecod este utilizat pentru tratamentul simptomatic al tusei provocate de diferite cauze. 
 
 
2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Sinecod 

 
Nu utilizaţi Sinecod 
-  

dacă sunteţi alergic la dihidrogenocitratul de butamirat sau la oricare dintre celelalte substanţe 

din compoziţia medicamentului (vezi pct. 6 şi pct. 2) 
-        dacă suferiţi de insuficienţă respiratorie severă. 
 
Atenţionări şi precauţii 
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă tusea persistă mai mult de 7 zile. 
 
Sinecod împreună cu alte medicamente 
Vă rugăm să evitaţi utilizarea simultană a altor medicamente împotriva tusei, deoarece poate duce la 
stagnarea mucusului în plămâni. 
 
Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte 
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. 
 
Sarcina şi alăptarea  
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi utilizaţi Sinecod doar la recomandarea medicului dumneavoastră. 

Page 2
background image

 

2

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor  
În  cazuri  rare,  Sinecod  poate  cauza  o  diminuare  a  stării  de  vigilenţă.  Dacă  sunteţi  într-o  astfel  de 
situaţie  trebuie  să  manifestaţi  prudenţă  atunci  când  conduceţi  vehicule  sau  folosiţi  utilaje.  Copilul 
dumneavoastră trebuie să evite mersul în trafic pe bicicletă sau scuter după ce a utilizat Sinecod. 
 
Sinecod conține sorbitol 
Dacă  medicul  dumneavoastră  v-a  atenționat  că,  copilul  dumneavoastră  are  intoleranță  la  unele 
categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament. 
Sinecod conține etanol 
Acest medicament conţine cantităţi mici de etanol (alcool), mai puţin de 100 mg pe doză. 
 
 
3.
       Cum să utilizați Sinecod 
 
Nu utilizaţi Sinecod mai mult de 7 zile fără recomandarea medicului dumneavoastră. 
 
Copii între 3 şi 6 ani: 5 ml de 3 ori pe zi. 
Copii între 6 şi 12 ani: 10 ml de 3 ori pe zi. 
Copii peste 12 ani (adolescenţi): 15 ml de 3 ori pe zi.  
Adulţi: 15 ml de 4 ori pe zi. 
Spălaţi şi uscaţi capacul gradat după fiecare utilizare şi atunci când este folosit de mai multe persoane. 
 
Dacă luaţi mai mult Sinecod decât trebuie 
Daca luaţi prea mult din acest medicament, adresaţi-vă  imediat medicului dumneavoastră.  
 
Dacă uitați să luați Sinecod 
Dacă  ați  uitat  să  administrați  o  doză  de  Sinecod,  administrați-o  când  vă  aduceți  aminte.  Dacă  este 
totuși timpul pentru următoarea doză, administrați-o direct pe aceasta. Nu administrați o doză dublă 
pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă  aveți  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresați-vă  medicului 
dumneavoastră. 
 
4. 

Reacții adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament  poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Următoarele reacţii adverse pot să apară în cazuri rare (pot afecta până la 1 din 1000 utilizatori)
Somnolenţă, erupţii cutanate, greaţă şi diaree. 
 
Aceste  reacţii  adverse  ar  trebui  să  dispară  dacă  se  reduce  doza  sau  se  întrerupe  administrarea 
medicamentului. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
5. 

Cum se păstrează Sinecod 

 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.  
A se păstra la temperaturi sub 30

0

C, în ambalajul original.  

Page 3
background image

 

3

A nu se utiliza Sinecod după data de expirare înscrisă pe cutie şi flacon, după EXP. Data de expirare 
se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu turnaţi niciodată siropul din măsura dozatoare, înapoi în flacon. 
Aruncați sticla goală și măsura dozatoare cu grijă în containere de reciclare. 
Nu  aruncați  niciun  medicament  pe  calea  apei  menajere  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi 
farmacistul  cum  să  aruncați  medicamentele  pe  care  nu  le  mai  folosiți.  Aceste  măsuri  vor  ajuta  la 
protejarea mediului.  
 
6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
Ce conţine Sinecod 

Substanţa activă este dihidrogenocitratul de butamirat. Un mililitru de Sinecod conţine 1,5 mg 

dihidrogenocitrat de butamirat. 
-  

Celelalte  componente  (excipienţi)  sunt:  sorbitol  soluţie  70%  (E420),  glicerol,  zaharină  sodică, 

acid benzoic (E210), vanilină, etanol 96%, hidroxid de sodiu 30%, apă purificată. 
 
Cum arată Sinecod şi conţinutul ambalajului  
Sinecod este un lichid clar, incolor sau slab-gălbui, cu gust dulce şi uşor amărui.

 

Este furnizat într-un 

flacon din sticlă brună închis cu un capac cu protecţie pentru utilizarea de către copii. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricanții 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţǎ  
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L. 
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One 
Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, Bucureşti, România 
 
Fabricanţii 

 

NOVARTIS CONSUMER HEALTH GmbH  
Zielstattstrasse 40, 81379 München, Germania 
 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE GmbH & Co. KG 
Barthstraße 4, 80339 München, Germania 
 
Acest prospect a fost aprobat în iulie 2017.