M-M-RVAXPRO - PROSPECT

Prospectul pentru M-M-RVAXPRO - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: M-M-RVAXPRO
Substanța activă: VACCIN RUJEOLIC, RUBEOLIC, URLIAN, VIU ATENUAT
Concentrația:
Cod atc: J07BD52
Acțiune terapeutică: VACCINURI VIRALE VACCINURI RUJEOLICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. (pulb.) + 1 seringa preumpluta (solvent) + 2 ace
Cod cim: W63317002
Firma producătoare: MERCK SHARP & DOHME BV - OLANDA