OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT - PROSPECT

Prospectul pentru OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT
Substanța activă: OXIGENUM
Concentrația:
Cod atc: V03AN01
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE TERAPEUTICE GAZE MEDICINALE
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_5803_01.11.05.pdf
Ambalaj: Butelii sub presiune de 20 l + presiune de 200 bari
Cod cim: W42380005
Firma producătoare: ABC SYSTEMS SRL - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR 5803/2005/01-09                                                        Anexa 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucţiuni de utilizare 

 
 
 

         

OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT 

Instrucţiuni de utilizare 

 

 

Compoziţie: oxigen gaz comprimat 
 
Grupa 

farmacoterapeutică: Gaze utilizate în terapie 

 

Indicaţii terapeutice 

Hipoxie  tisulară  acută  (cand  Pa  O2  scade  sub  6,7  KP  (50  mm  Hg).  Aceasta  apare  în 

următoarele cazuri: infarct miocardic, boli pulmonare acute, embolie pulmonara, tineri cu status 
astmaticus

, boli pulmonare obstructive cronice în timpul exacerbărilor infecţioase, supradozaj cu 

medicamente  care  deprimă  centrul  respirator,  traumatisme  ale  muşchilor  şi  oaselor  sau 
traumatisme craniene; 

Şoc; 

Intoxicaţie cu monoxid de carbon; 

- Anemie grav

ă; 

Ischemie tisulară locală (ichemie miocardică, ischemie cerebrală, ischemie periferică prin 

ocluzie vasculară); 

- Sindrom de apnee în somn;   
- Cefalee Horton; 
-  Oxigenul hiperbar 

(3  atmosfere)  creşte  efectele  radioterapiei  în  cazul  tumorilor  de  la 

niv

elul extremităţii cefalice, gâtului şi utero-cervicale; 

- Oxigenul hiperbar este, de asemenea utilizat, în caz de gangrene.  

 

Contraindicaţii 

- Hipercapnie 
- Fumatul concomitent 

Afectarea plămânilor de către radicalii liberi de oxigen. 

 

Precauţii 

Nu sunt necesare. 
 

Interacţiuni 

Terapia cu oxigen poate duce la recăderea afecţiunilor pulmonare cauzate de bleomicină. 

Alcoolul poate duce la deprimarea respiraţiei sau accentuarea deprimării respiraţiei cauzată 

de oxigen. 

 

Atenţionări speciale 

Ca pentru orice p

rodus medicamentos, există indicaţii clare pentru tratamentul cu oxigen şi 

metodele  adecvate  ale  utilizării  sale.  Dozajul  inadecvat  şi  absenţa  monitorizării  în  timpul 

tratamentului poate avea grave consecinţe. Cea mai importantă este monitorizarea  administrării 

corecte a oxigenului pentru a detecta şi corecta rapid reacţiile adverse. 

 

În instituţiile care nu dispun de sistem central de aprovizionare cu oxigen, evenimentele 

hipoxice  sunt  de  asemenea  posibile  datorită  lipsei  oxigenului  în  cilindrii  aparatelor pentru 

anestezie şi absenţei altor cilindri disponibili. De aceea se recomandă ca anestezia, chiar cea de 

scurtă  durată  (deoarece nu se ştie niciodată care va fi durata acesteia), să nu înceapă cu mai 

puţin de 300 l oxigen disponibil. 

 
 

Page 2
background image

 

Sarcina şi alăptarea 

Nu  sunt  necesare  măsuri  speciale  la  femei  însăcinate.  Oxigenul  poate  fi  administrat  la 

femei care alăptează. 

 
Nou-

născuţi: Pentru menţinerea unei oxigenări adecvate trebuie administrate concentraţii 

joase de oxigen datorită posibilităţii de apariţie a retinopatiei prematurului. 

  
Copii: 

nu sunt necesare măsuri speciale de precauţie. 

 

Vărstnici: Nu sunt necesare măsuri speciale de precauţie. 
 
Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje  

Administrat în condiţii de ambulator sau de îngrijire la domiciliu, oxigenul nu influenţează 

nefavorabil  capacitatea  de  a  conduce  vehicule  sau  de  a  folosi  utilaje,  ci  dimpotrivă  o 

îmbunătăţeşte. 

 

Doze şi mod de administrare 

Oxigenul pentru uz medical cu concentraţie mică (24%-28%) este administrat la pacienţii 

cu PaO

scăzută  şi  PaCO

2

 

crescută  în  cazuri  cum  sunt  boli  pulmonare  obstructive  cronice  în 

timpul exacerbărilor infecţioase. 

 

Oxigenul  pentru  uz  medical  cu  concentraţie  mare  este  administrat  în  situaţii  cu  PaO

scăzută şi PaCO

2

 

normală sau crescută. Astfel de cazuri sunt: embolie pulmonară, infarct acut de 

miocard, pneumonie, tineri cu status astmaticus

. Oxigenul pentru uz medical  în concentraţii de 

până  la  60%  este  administrat  pentru  perioade  scurte  de  timp  deoarece  poate  creşte  riscul  de 

apariţie a hipoventilaţiei şi hipercapniei. 

 

Presiunea oxigenului inhalat, poate fi crescută prin administrarea oxigenului prin mască, 

canulă nazală, cateter traheal sau cort pentru administrare de oxigen sau prin creşterea presiunii 
atmosferice. 

 
Cantitatea de oxigen 

inhalat, concentraţia sa (21-80%) la administrarea prin mască depinde 

de spaţiul mort al măştii şi de viteza de administrare a oxigenului. Măştile cu spaţiu mort mare 

pot să determine inhalarea repetată de dioxid de carbon care, împreună cu scăderea sensibilităţii 

centrului respirator datorită nivelului crescut de oxigen, poate determina o hipercapnie la pacienţi 

cu  răspunsului  ventilator  inadecvat  la  stimuli  chimici.  Pacienţii  cu  hipoxemie  şi  hipercapnie 

trebuie să primească concentraţii scăzute de oxigen (24-35%), prin măşti concepute special (de 

exemplu  Ventimask)  sau  prin  canulă  nazală,  cu  monitorizarea  presiunii  parţiale  a  gazului  în 

sângele  arterial.  În  rest  toţi  ceilalţi  pacienţi  cu  hipoxemie  acută  de  orice  cauză,  trebuie  să 

primească  concentraţii  mari de oxigen (50-70%).  Canulele  nazale  furnizează  concentraţii  de 
oxigen de 24-35% la flux mic (1-

4  L./min)  şi  de  aceea  reprezintă  o  metodă  ieftină  de 

administrare a oxigenului la concentraţii joase.   

De  asemenea,  sunt  bine  tolerate  de  către  pacienţi  şi  constituie metoda de ales pentru 

administrarea oxigenului în cazul îngrijirii la domiciliu 

 
Cantitatea de oxigen necesar

ă şi în consecinţă preţul pot să scadă prin utilizarea canulelor 

nazale sau  a altor sisteme care furnizează oxigen doar în timpul inspiraţiei. 

 

Utilizarea camerelor hiperbarice pentru a creşte nivelul oxigenului dizolvat în plasmă are o 

valoare  limitată,  dar  poate  fi  util  ca  primă  treaptă  a  tratamentului  intoxicaţiei  cu  monoxid  de 

carbon  la  fel  ca  şi  la  alte  câteva  categorii  de  pacienţi  cu  tulburări  regionale  ale  circulaţiei 
sangvine. 

 
Administrare 
1. Prin aparatele pentru anestezie. 

Page 3
background image

 

2. Mască de oxigen 

3. Sondă nazală şi 

4. Sondă în T la pacienţi intubaţi cu respiraţie spontană.  
 
Dozare: 
1.

Hipoxemie acută 

Oxigenul este utilizat în tratamen

tul de rutină al hipoxemiei arteriale de orice etiologie : 

pneumonie,  astm  acut  sever,  exacerbare  acută  a  bronşitei  cronice  şi  emfizemului,  emboliilor 

pulmonare,  sindromului  de  detresă  respiratorie    la  copii  şi  nou-născuţi,  slăbiciune  la  nivelul 
musculatur

ii cutiei toracice şi a altor grupe musculare scheletice. În toate stările menţionate mai 

sus, oxigenul în concentraţiile înalte trebuie administrat până când hipercapnia

 

este suspicionată 

sau documentată. În hipoxemia care apare ca o consecinţă a bronşitelor cronice şi a emfizemului 

pulmonar, de obicei, iniţial, sunt administrate concentraţii mici de O

2. 

 

2. 

Hipoxemie cronică 

Terapia  de  lungă  durată  cu  oxigen  poate  creşte  supravieţuirea  pacienţilor  hipoxici  cu 

bronşită cronică şi emfizem pulmonar. Pacienţii cu PO

arterial < 55-

60 mmHg şi PCO

2

> 45 

mmHg când sunt în condiţii clinice stabile, trebuie supuşi unei terapii de lungă durată cu oxigen. 

La domiciliu, oxigenul trebuie administrat în timpul zilei, pe o perioadă cât mai lungă în orice 
caz, peste 12 ore 

şi  toţi  pacienţii  trebuie  să  primească  oxigen  noaptea  aşa  încât  să  scadă 

hipoxemia  nocturnă.  Scopul  constă  în  creşterea  PO2  arterial  peste  60  mm  Hg  fără  să  crească 

concentraţia ionilor de hidrogen în sângele arterial, respectiv fără să scadă pH-ul. 

 
3. 

Şoc 

Şocul este în general asociat cu scăderea aportului de oxigen la ţesuturi. Terapia cu oxigen 

în concentraţii înalte de obicei ajută în unele cazuri când nu există tulburări pulmonare. 

  
4.  

Scăderea capacităţii de transport a hemoglobinei 

În intoxicaţiile cu monoxid de carbontrebuie administrate cât mai curând posibil oxigen in 

concentraţii crescute. Dacă, camera hiperbarică este imediat disponibilă, poate fi utilizat imediat 
oxigen la presiunea de 2-2,5 atmosfere. Oxigenul poate fi de asemenea utilizat  adjuvant, în 
terapia anemiilor severe. 

 
5.  

Hipoperfuzie locală 

Oxigenul poate fi util în stadiul acut al tratamentului ischemiei locale (de exemplu 

ischemie/infarct miocardic, tulburări cerebrovasculare sau ocluzie vasculară periferică). 

 
6.  Sindromul de apnee în somn 

Oxigenul este de asemenea utilizat în cazurile de sindrom de apnee în somn. Deşi oxigenul 

poate în unele cazuri prelungi apneea, poate să scadă numărul total al episoadelor şi durata lor, să 

îmbunătăţească calitatea somnului şi să crească nivelul oxigenării în timpul somnului. 

 
7.  Cefaleea Horton 

Terapia cu oxigen în timpul terapiei Horton poate să  scadă intensitatea sa.  
 
8.  

Creşterea radiosensibilităţii tumorilor. 

Există date despre faptul că oxigenul hiperbar poate creşte efectul radioterapiei asupra unor 

tumori. Oxigenul la presiunea de 3 atmosfere creşte supravieţuirea şi ameliorează local evoluţia 

la pacienţi cu tumori ale extremităţii cefalice, ale gâtului şi utero-cervicale, dar nu la pacienţi cu 
tumori pulmonare sau vezicii urinare. 

 
9.  Infarct miocardic acut 

Concentraţiile plasmatice mari de oxigen pot să scadă sau să anihileze durerea în infarctul 

acut de miocard. 

   

Page 4
background image

 

Reacţii adverse 

Reacţii adverse cu risc vital   

Hipercapnia: la pacienţii cu funcţie respiratorie scăzută, terapia cu oxigen poate determina 

hipercapnie

, determinând acidoză, care poate pune viaţa pacientului în pericol. 

Toxicitatea pulmonară a oxigenului: 

Inhalarea de oxigen în concentraţie mare (80 – 100%) la presiune atmosferică mai mult de 

12 ore poate determina l

eziuni progresive ale plămânlor. Stratul de celule alveolare şi celulele 

endoteliului capilar devin permeabile, creând un bogat edem lichidian cu proteine care pot forma 
''membrane hialine''. 

Frecvent  apar  traheobronşite  de  însoţire.  Aceste  modificări  pot  fi  reversibile  dacă 

concentraţia de oxigen este scăzută în stadiul iniţial, altfel ele pot să progreseze şi să determine 

moartea imediat sau tardiv, datorită fibrozei pulmonare. 

Toxicitatea  pulmonară  a  oxigenului  poate  fi  rezultatul  producţiei  de  radicali  liberi  sub 

influenţa oxigenului. 

 

Reacţii adverse grave sau ireversibile  

Concentraţiile crescute de oxigen pot să ducă la scăderea fluxului sangvin la nivelul retinei, 

putând cauza retinopatie la nou-

născuţi  prematuri.  Presiunea  înaltă  a  oxigenului  opreşte 

proliferarea vaselor de sânge ale retinei. 

Când pacientul primeşte din nou aer apare o proliferare 

intensă  a  vaselor  de  sânge  la  locul  respectiv.    Pot  exista  multe  alte  cauze  de  retinopatie  a 
prematurului incluzînd hipoxemia. Mon

itorizarea atentă a terapiei cu oxigen la nou-născuţi este 

obligatorie.  

 
Reac

ţii adverse simptomatice 

Inhalarea oxigenului pur sub presiune înaltă peste 2 atmosfere poate duce la modificări ale 

dispoziţiei, greaţă, ameţeli, convulsii. 

De obicei se produce 

restabilirea completă, dar convulsiile de acest fel pot duce la deces în 

cazul scafandrilor. 

 
Toxicitate 

În condiţiile utilizării conform recomandărilor, în concentraţii terapeutice, oxigenul nu are     

efect toxic la om. Totuşi inhalarea timp îndelungat  a peste 75% din cantitate poate determina 

greaţă, senzaţia de ameţeală, tuse cu dispnee şi convulsii. Pacientul respectiv trebuie să fie cât 

mai repede expus la aer proaspăt. 

Concentraţia maximă de oxigen admisă în mediile de lucru: trebuie evitată concentraţia > 

23 %. 

Modul de afectare a mediului înconjurător: Oxigenul nu determină nici o  deteriorare  a 

mediului înconjurător.  

Grad de inflamabilitate: nu este inflamabil, ajută combustia. 

Procedură  de  stingere:  dacă  este  posibil,  se  opreşte  scurgerea  de  gaz. Vasul trebuie 

îndepărtat sau răcit cu apă de la o distanţă sigură. Apa nu trebuie pulverizată la locul de scurgere 

a gazului. Locul înconjurător trebuie pulverizat cu apă de la o  distanţă sigură, pentru a limita 
expansiunea focului. Trebuie utilizate toate mijloacele pentru a stinge focul. 
 
Supradozaj :  

În  caz  de  supradozaj  trebuie  diminuată  concentraţia  oxigenului  inhalat  şi  tratament 

simptomatic. 

 

Regimul de distribuţie 

Produsul este utilizat în unitaţi sanitare.  În mod  excepţional produsul este distribuit făra 

prescripţie în vederea continuării terapiei la domiciliu, fapt care poate fi indicat şi verificat în 

recomandările de la externare.  

 
 
 

Page 5
background image

 

Păstrare 

Măsuri speciale de protecţie: 
1. 

Ventilaţia  generală,  locală:  trebuie  efectuată  o  ventilaţie  adecvată  a  spaţiului  în  care 

este  utilizat.  Trebuie  îndepărtate  sursele  de  combustie.  Trebuie  evacuat  spaţiul  în  care  este 

utilizat. Trebuie utilizată îmbrăcăminte de protecţie. 

2. 

Ermetizare: Trebuie urmărită stoparea scurgerilor de gaz.  

3. 

Utilizarea mijloacelor şi a echipamentului pentru protecţie personală. Este interzis 

fumatul în timpul lucrului cu oxigen. 

4. 

Trebuie utilizată îmbrăcăminte de protecţie pentru mâini, corp şi cap (îmbrăcăminte 

numai din bumbac, mănuşi şi ochelari de protecţie). În timpul lucrărilor de tăiere şi sudură 

trebuie utilizaţi ochelari de protecţie cu filtru de sticlă corespunzător. Trebuie realizată o 

ventilaţie adecvată. 

          

Oxigenul gazos este stocat în recipiente din oţel. 

Păstrare: recipiente portabile trebuie plasate într-o  cameră  care  este  bine  ventilată,  şi 

accesibilă  numai  persoanelor  autorizate.  În  cazul  păstrarii  gazelor  împreună  cu  materiale 

inflamabile, acestea trebuie ţinute la distanţă unele de altele. Trebuie păstrate la distanţă de surse 

de combustie, incluzând descărcări electrostatice. 

Trebuie  cunoscute  instucţiunile  distribuitorului  produsului  şi  în  caz  de  dubii  trebuie 

consultat acesta. 

La  temperaturi sub 50°C recipientul trebuie depozitat într-un loc bine ventilat. 

Măsurile care trebuie luate în caz de disipare sau scurgere: Trebuie evacuată încăperea. 

Trebuie asigurată ventilaţia corespunzătoare. Trebuie îndepărtate sursele de combustie. Trebuie 

prevenit  contactul  cu  materiale  inflamabile  (asfalt,  uleiuri,  grăsimi).  Trebuie  utilizată 

îmbrăcăminte  de  protecţie.  Trebuie  urmărită  stoparea  scurgerilor  de  gaz.  Trebuie  prevenită 

pătrunderea gazului în canale, demi-soluri, în spaţii de lucru subterane unde acumularea gazului 

poate fi periculoasă. 

Metode de îndepărtare a gazului: ventilarea camerei. 
Neutralizare - 

descărcare: într-un loc bine ventilat oxigenul trebuie descărcat în atmosferă. 

Nu este permisă pătrunderea în canale, demi-soluri, în spaţii de lucru subterane unde acumularea 

gazului  poate  fi  periculoasă.  Înaintea  începerii  lucrului,  trebuie  pulverizată  suprafaţa 
recip

ientului  cu  nitrogen  gazos.  Dacă  sunt  necesare  informaţii  suplimentare  contactaţi 

distribuitorul produsului. 

Transport  –  manipulare

:  Transportul  se  efectuează  în  recipienţi  de  oţel  şi  baterii  de 

flacoane. 

Dacă  este  posibil  a  nu  se  transporta  în  vehicule  în  care  spaţiul  pentru  materialele  de 

transport  este separat de cabina şoferului. 

Şoferul trebuie să fie atenţionat asupra posibilelor pericole legate de produsul transportat şi 

trebuie să cunoască măsurile care trebuie luate în caz de tamponare sau accidente. Flacoanele cu 

gaz trebuie securizate înaintea transportului. Valva containerului trebuie închisă şi impermeabilă. 

Piuliţa  şi  şurubul  pentru  închiderea  valvei  (dacă  este  disponibil)  trebuie  corect  înşurubate. 

Capacul de protecţie al valvei trebuie corect înşurubat. Trebuie asigurată ventilaţia satisfăcătoare. 

Trebuie cunoscute regulamentele prevăzute în instrucţiunile de manipulare. 

Instrucţiuni pentru protecţia muncii şi de utilizare

:

 

nu trebuie utilizate uleiuri sau grăsimi, 

pentru a evita contactul ac

estora cu produsul. Valva trebuie deschisă încet pentru a evita şocurile 

de presiune. Trebuie prevenită pătrunderea apei în vasul cu gaz. Trebuie prevenit fluxul invers în 

vasul  cu  gaz.  Trebuie  utilizat  numai  echipament  adecvat  pentru  produs  şi  temperatura  şi 

presiunea  prescrisă.  În  caz  de  neclarităţi  trebuie  consultat  distribuitorul  produsului.  Produsul 

trebuie  păstrat  departe  de  surse  de  combustie,  incluzînd  descărcările  electrostatice.  Trebuie 

cunoscute  instrucţiunile  de  utilizare  ale  distribuitorului  produsului. Manipularea containerelor 

pentru oxigen este permisă doar persoanelor special instruite. Trebuie cunoscute regulamentele 

prevăzute în instrucţiunile de manipulare în vigoare. 

Alte  proprietăţi  periculoase  ale  substanţei: oxigenul gaz este mai greu  decât aerul. Se 

poare acumula în spaţii închise, în special la nivelul podelei, sau în zonele joase ale clădirilor

Poate  interacţiona  violent  cu  agenţi  inflamabili  sau  reducători.  Oxidează  puternic  materia 

Page 6
background image

 

organică. Există un risc de explozie la scurgerea peste materialele organice de construcţie (lemn, 

asfalt, etc). Accelerează combustia. Focul poate cauza explozia containerului. Trebuie asigurat că 

toate  persoanele  implicate  în  manipularea  şi  utilizarea  produsului  cunosc  riscurile  asociate. 
Înainte de u

tilizarea produsului trebuie cunoscute regulile de protecţie a muncii. 

Alte proprietăţi periculoase ale substanţei: oxigenul gaz vapori este mai greu decât aerul. 

Se poare acumula în spaţii închise, în special la nivelul podelei, sau în zonele joase ale clădirilor. 

Poate  interacţiona  violent  cu  agenţi  inflamabili  sau  reducători.  Oxidează  puternic  materia 

organică.  Există  un  risc  de  explozie  la  scurgerea  pe  materiale  organice  de  construcţie. 

Accelerează  combustia.  Focul  poate  cauza  explozia  containerului.  Trebuie  asigurat  că  toate 

persoanele implicate în manipularea şi utilizarea produsului cunosc riscurile asociate. Înainte de 
utilizarea produsului în orice proces nou sau experiment trebuie efectuat un studiu adecvat 

despre siguranţa produsului şi despre oportunitatea folosirii lui. 

   

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 

A se păstra în ambalajul original. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
Este i

nterzis contactul cu uleiuri şi grăsimi. 

 

Ambalaj 

Butelii sub presiune de 2 litri şi presiune de 200 bari 

Butelii sub presiune de 3 litri şi presiune de 200 bari 

Butelii sub presiune de 5 litri şi presiune de 200 bari 

Butelii sub presiune de 10 litri şi presiune de 200 bari 

Butelii sub presiune de 20 litri şi presiune de 200 bari 
Butelii sub pres

iune de 50 litri şi presiune de 200 bari 

Butelii sub presiune de 10 litri şi presiune de 150 bari 

Butelii sub presiune de 40 litri şi presiune de 150 bari 

Butelii sub presiune de 50 litri şi presiune de 150 bari 
 

Producător 

S.C. ABC SYSTEMS  S.R.L., Drobeta Turnu-Severin,  

Judeţul Mehedinţi, România 
   

 

 

 

 

 

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă 

MESSER ROMÂNIA GAZ S.R.L. 

Str. Delea Veche nr. 24, Clădirea de birouri A, etaj 2, 3  

Sector 2, Bucureşti, România 

 

Data ultimei verificări  

Aprilie, 2014

 

OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Butelii sub presiune de 2 l + presiune de 200 bari

Butelii sub presiune de 3 l + presiune de 200 bari

Butelii sub presiune de 5 l + presiune de 200 bari

Butelii sub presiune de 10 l + presiune de 200 bari

Butelii sub presiune de 50 l + presiune de 200 bari

Butelii sub presiune de 10 l + presiune de 150 bari

Butelii sub presiune de 40 l + presiune de 150 bari

Butelii sub presiune de 50 l + presiune de 150 bari

Butelii din otel carbon x 2 l cu presiune de 150 bari

Butelii din otel carbon x 2 l cu presiune de 200 bari

Butelii din otel carbon x 3 l cu presiune de 150 bari

Butelii din otel carbon x 3 l cu presiune de 200 bari

Butelii din otel carbon x 5 l cu presiune de 150 bari

Butelii din otel carbon x 5 l cu presiune de 200 bari

Butelii din otel carbon x 10 l cu presiune de 150 bari

Butelii din otel carbon x 10 l cu presiune de 200 bari

Butelii din otel carbon x 20 l cu presiune de 150 bari

Butelii din otel carbon x 20 l cu presiune de 200 bari

Butelii din otel carbon x 40 l cu presiune de 150 bari

Butelii din otel carbon x 40 l cu presiune de 200 bari

Butelii din otel carbon x 50 l cu presiune de 150 bari

Butelii din otel carbon x 50 l cu presiune de 200 bari

Grup de 16 butelii sub presiune x 50 l cu presiune x 150 bari

Grup de 16 butelii sub presiune x 50 l cu presiune x 200 bari